ČSTS vypisuje výběrové řízení na organizaci Kongresu, Vyhlášení ligy a doprovodných akcí 7.-9.1.2011

ČSTS vypisuje výběrové řízení na organizaci Kongresu ČSTS, Vyhlášení ligy a hvězd roku dne 8.1.2011 a doprovodných akcí (pátek-neděle 7.-9.1.2011). Vaše nabídky adresujte na sekretariat@csts.cz do 15.11.2011.
 
Program:
pátek 7.1.2011 zasedání Výkonné rady od 16:00-18:00 (5 osob)
pátek 7.1.2011 setkání lektorského sboru od 18:00 (ve stejném objektu jako Kongres nebo poblíž, zajištění večeře cca 15 osob)
sobota 8.1.2011 8-18:00 Kongres ČSTS
sobota 8.1.2011 Vyhlášení ligy a hvězd roku 2010 v bezprostřední návaznosti na Kongres:  Vyhlášení ligy a hvězd roku se vypisuje v kontextu s programem Kongresu, k organizaci Vyhlášení ligy je možno se přihlásit ve formě samostatné akce, přičemž bude přihlíženo na ekonomické parametry, dostupnost a celkovou návaznost na Kongres.
Neděle 9.1.2011 10:00-17:00 Soustředění talentované mládeže
 
Upřednostňující kritéria pro organizaci Kongresu a doprovodných akcí:
2 sály (Kongres a přípravný menší sál pro přípravu přednášejících)
cena za pronájem sálu/sálů
kapacita – 150 míst k sezení
catering v objektu – zajištění obědů (kapacita 150 míst)
cena cateringu
parkoviště neplacené/placené v bezprostředním okolí objektu – kapacita 150 míst
další služby v ceně: technické zázemí-hudební aparatura, videoprojekce, mikrofony
možnost vyhlášení ligy a hvězd roku v objektu event. v bezprostředním okolí
dostupnost města a objektu (hlavní dopravní tepna)