Oznámení

Dnem 1.11.2010 se mění provoz na sekretariátu takto:

Pondělí až čtvrtek   8:00 - 12:00 hod.

Pátek  8:00 - 11:00 hod.

Tato úprava platí až do další změny.

Petr Barnat, vicepresident