Platby na rok 2011

Dnešním dnem jsou zveřejněny schválené presidiem ČSTS platby  pro rok 2011.

Petr Barnat