Nové legislativní úpravy

Prezidium ČSTS na svém podzimním zasedání 7.11.2010 schválilo Finanční plán na rok 2011 (včetně příspěvků a poplatků) a upravilo Soutěžní řád, Nominační řád a termíny jmenování porot pro MČR a IDSF. Podrobnosti najdete v legislativě.

Soutěžících se týkají tato pravidla:

  • Pro páry kategorie Mládež se mění pravidla tvorby Ranklistu ČR. Místo sledování a hlášení výsledků ze soutěží IDSF se bude přímo přebírat Ranklist IDSF, který byl letos otevřen pro kategorii Mládež.
  • Pravomoc vedoucího soutěžní oblasti je rozšířena o možnost rozšíření účasti na MČR a v TL při nízkých počtech párů v nejvyšší třídě i na nižší třídy
  • Pro MČR družstev je hostování upřesněno na dlouhodobé, tj. nestačí je řešit přímo při soutěži. Pravidlo, že alespoň jeden z páru musí být členem reprezentovaného kolektivního člena  od 1.1. zůstává
  • Soutěže TL dospělých se nově mouhou kombinovat s jinou soutěží. Tato úprava umožní organizátorům lépe řešit soutěže TL.

Porotců se týkají tyto změny:

  • na základě praxe posledních let se mění termín jmenování porot pro MČR a IDSF na konec srpna. Tím je umožněno porotcům započítat i školící akce a soutěže z doby letních prázdnin.
  • stejně jako při MČR nebudou moci být v jedné porotě příbuzní

Všech se samozřejmě dotýkají změny ve finanční oblasti. Ty najdete v samostatném příspěvku.