Změna SŘ - složení porot

Prezidium schválilo 7.11.2010 úpravu SŘ pro složení porot. tato úprava nabyla platnosti dnem zveřejnění 11.11.2010. Vzhledem k tomu, že organizátoři sotěží už nemají prostor na reakci a případnou úpravu porot, stanovuji lhůtu pro možnost nedodržení tohoto pravidla pro soutěže, které se konají do 30.11.2010. Do tohoto data lze aplikovat pravidlo platné do 10.11.2010.

Leoš Siegel

VSO