Účast na soutěžích HOBBY od 1.1.2011 - návaznost na změnu SŘ

Na základě rozhodnutí prezidia ČSTS ze dne 21.3.2010 vstupují od 1.1.2011 v platnost nová pravidla pro soutěže HOBBY.

Změna se týká zejména možnosti účasti na soutěžích, kde došlo k omezení délky činnosti v soutěžním systému pro HOBBY na 2 celé kalendářní roky. Od 1.1 2011 se tedy budou moci soutěží HOBBY zúčastnit pouze ti sportovci, kteří poprvé odstartovali v roce 2009, nebo 2010. Sportovci, kteří se zúčastnili soutěží HOBBY v roce 2008 a dříve, se již nebudou moci soutěží HOBBY zúčastnit, a pokud budou chtít v soutěžní činnosti pokračovat, potom se budou muset stát řádnými členy ČSTS a soutěžit v soutěžích pro registrované. Toto se týká i párů, ve kterých jeden člen v HOBBY ještě soutěžit může a druhý ne, v tomto případě se jako pár v tomto složení nemohou soutěží HOBBY zúčastnit. K ověření možnosti startu na soutěžích HOBBY je vytvořena informační služba na webových stránkách ČSTS - Sekce Členská základna - Evidence členů. Důrazně doporučuji použít číslo čárového kódu na kartičce hobby (IDT).

V případě dotazů mne prosím kontaktujte (telefonicky, nebo e-mailem).

Leoš Siegel

VSO