Účast na soutěžích HOBBY - přechodné opatření

Prezedium ČSTS přijalo přechodné opatření pro účast v soutěžích HOBBY, aby pomohlo vyřešit situace, ve kterých došlo ke startu v soutěžích HOBBY u některých sportovců pouze ojediněle a navíc v době, ve které nebylo v platnosti omezení doby soutěžení v HOBBY, kdy tito sportovci nemají výkonnost pro soutěže registrovaných párů. Přechodné opatření platí do 30.6.2011.

Schválené znění:

Doplněk k části k§6..bodu2:

"Přechodné opatření pro období 1.1.2011 - 30.6.2011: Soutěžící, který v roce 2010 neabsolvoval více něž 5 soutěží má
právo požádat o udělení výjimky o znovuzařazení do soutěžního systému HOBBY. Jednou soutěží se v tomto případě
bere buď účast v soutěži v kombinaci tanců, nebo soutěž ve standardních či latinskoamerických tancích v jedné věkové
kategorii. Pokud se soutěžící zúčastnil v jednom dni na jedné soutěžní akci soutěží ve standardních a zároveň
v latinskoamerických tancích, započítává se tento případ jako jedna soutěž."

Žádosti posílejte emailem na adresu vedoucího soutěžní oblasti, v žádosti vždy uveďte IDT (číslo čárového kódu na kartičce hobby 18XXXXXX), jméno a příjmení sportovce.

Leoš Siegel

VSO