Znovuzařazování sportovců do systému HOBBY

V informačním systému ČSTS byl zprovozněn modul pro znovuzařazování párů do systému HOBBY dle schváleného přechodného opatřeni. Žádosti doručené do data 18.1. 2011 budou zpracovány jednorázově do 20.1.2011, ostatní budou zpracovávány vždy do 2 pracovních dnů od doručení.

Žadatelé, kteří nesplnili podmínky pro znovuzařazení byli vyrozuměni e-mailem. Na kladně vyřízené žádosti nebyla odpověď odesílána. V případě, že jste posílali žádost a neobdrželi jste zamítavou odpověď, ani nebyla žádost zapracována, kontaktujte mne prosím obratem na e-mailu, nebo na telefonním čísle 608700018.

Leoš Siegel

VSO