Účast na HOBBY soutěžích - upozornění

Vzhledem k tomu, že tento víkend proběhnou první soutěže HOBBY po nabytí platnosti omezující možnost účasti na soutěžích, mohou se vyskytnout různé komplikace. Proto si prosím pozorně přečtěte následující sdělení.

1. Prověřte si prosím Vaši možnost účasti na webových stránkách a to pro OBA členy páru. Pokud jeden z nich již nemá povoleny soutěže HOBBY, potom se nemůžete zúčastnit.

2. Systém přihlášek na soutěže HOBBY zatím funguje pouze na základě jména, příjmení a roku narození. Z tohoto důvodu systém přihlášek nehlídá, zda se soutěže můžete zúčastnit. Proto se do soutěže mohou přihlásit i sportovci, kteří nesplňují podmínky. Finální kontrola proběhne na soutěži a pokud sportovec nebude splňovat podmínky pro účast tak nebude zaprezentován a neodstartuje a to i přesto že budete v přihláškách. Na zprovoznění přihlášek na základě IDT (čarového kódu na průkazu HOBBY) se intenzivně pracuje a jakmile bude spuštěn, tak přihlášky přes tento modul budou kontrolovány on-line.

3. Dokud nebude přihlašování na základě IDT funkční, bude rozesílán upozorňující e-mail všem, kteří přihlásili páry na soutěž se seznamem jimi přihlášených párů, kde budou upozorněni na výše uvedené a budou vyzváni ke kontrole. Toto nastane vždy po uzavření přihlášek na danou soutěž, tedy zpravidla po 22:00 čtvrteční.

4. Bohužel lze očekávat pokusy o podvodné jednání o start. Proto budou funkcionáři při prezenci provádět kontrolu totožnosti ve zvýšené míře. Prosím o respektování jejich požadavků na prokázání vaší totožnosti.

Leoš Siegel

VSO