Poplatky HOBBY

Vážení soutěžící,

neustále se opakují problémy s platbami poplatků HOBBY. Jedná se o to, že v mnoha případech nejsou placeny včas.

Platba za HOBBY musí být zaplacena do měsíce po vstupu do HOBBY, ale zároveň je nutné dodržet další termíny popsané a nastavené v informačním systému ČSTS. Platba MUSÍ být připsána nejpozději do středy večer na účet ČSTS, protože poslední zařazování do databáze probíhá ve čtvrtek dopoledne ná základě ranního výpisu. Jakmile je Vaše platba zaznamenána v informačním systému ČSTS, objeví se vám ve statusu toto: "V roce 2011 je možná (potřebný poplatek byl zaplacen).". Pokud máte ve statusu "V roce 2011 je možná po uhrazení evidenčního poplatku." potom Vaše platba zaznamenána nebyla a nemůžete se zúčastnit soutěže.

Platba na soutěži není možná - finanční záležitosti vyřizuje sekretariát ČSTS, který je k tomuto oprávněn.

Pokud nebude platba zaznamenána, nepomůže Vám na soutěži ani ústřižek z pošty, nebo výpis z Vašeho účtu - funkcionáři na soutěži nejsou oprávněni ověřit platbu, koho nemají v databázi povoleného, ten nejede. Pokud to poruší, vystavují se sami disciplinárnímu řízení.

Proto prosím nenechávejte platbu na poslední chvíli.

Leoš Siegel