Oznámení Divize 01

Po demisi Rostislava Filgase z funkce předsedy sedmičlenného předsednictva
Divize 01 ČSTS, byl na základě výsledků voleb vyplývajících z Usnesení Valné
hromady Divize 01 v roce 2007, do předsednictva kooptován nový člen, druhý
náhradník, Marcel Gebert. První náhradník, Ing. Petr Bartuněk se vzdal
funkce v předsednictvu pro případ, že funkci převezme druhý náhradník.
Marcel Gebert funkci v Přesednictvu Divize 01 přijal.
Předsednictvo Divize 01 bude na zbývající část volebního období pracovat ve
složení: Jiří Ševčík, ing. Eva Bartuňková, Jiří Pixa, ing. Miroslav
Brožovský, Tomáš Heller, Dobromil Nováček, Marcel Gebert. Nově složené
předsednictvo Divize 01 jednomyslně zvolilo jakožto nového předsedu Jiřího
Ševčíka, místopředsedou zůstává ing. Eva Bartuňková.

Za Divizi 01 dne 18.12.2010 Eva Bartuňková, místopředseda