Usnesení z řádné Valné hromady

Usnesení
 
valné hromady divize 04 - Plzeňská,
konané dne 12. 6. 2011 ve Stodu u Plzně
1. VH schvaluje
1.      Zprávu o činnosti divize za uplynulé funkční období
2.      Zprávu o hospodaření divize za uplynulé funkční období
3.      Zprávu dozorčí komise za uplynulé funkční období
4.      Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
- sl. Mačasová - návrh větší propagace tanečního sportu na území divize
- p. Krejčík – soutěže kategorie A se zpětně dostávají do Plzně. Navrácení TL do Plzeňské divize. Při pořádání A nebo TL by se neměly konat soutěže dalších kategorií.
 
3. VH zvolila
1.      Předsednictvo divize ve složení (uvést, jméno, příjmení a r.č. včetně náhradníků pro možnost pozdější kooptace):
- Jana Beranová
- Pavel Cích
- Filip Gregoriades
- Evžen Krejčík
- Andrea Lišková
- Pavel Vild
- Jiří Hájek
 

 2.      Dozorčí komisi divize ve složení (uvést, jméno, příjmení a r.č. včetně náhradníků pro možnost pozdější kooptace):

- Václav Gregoriades
- Martin Liška
- Gabriela Hájková
1. náhradník: Leona Mačasová
3.      Delegáty VS ČSTS 2011 (uvést, jméno, příjmení a r.č. včetně náhradníků a jejich podpis potvrzující převzetí delegačních lístků):
- Václav Gregoriades
- Pavel Cích
- Evřen Krejčík
1. náhradník: Jiří Hájek
2. náhradník: Václav Parlásek
4. VH ukládá
1.      Představenstvu divize řídit se v následujícím období doporučeními pro další funkční období na základě Zápisu z Valné hromady a pro část volebního období připravit plány činnosti a hospodaření.
2.      Delegátům VS ČSTS podat na VS ČSTS tyto návrhy:
- zrušení kategorie hobby v té formě, v jaké nyní existuje
- přidělit jednu soutěž TL do každé divize
 
3.  VH ukládá představenstvu, aby po uzavření kandidátek na prezidenta a viceprezidenta ČSTS svolalo jednání, na kterém určí podporované kandidáty na prezidenta a viceprezidenta ČSTS Plzeňskou divizí.
Za návrhovou komisi: Andrea Lišková, v.r.
 
Předseda VH: Pavel Cích, v.r.
 
Předseda představenstva divize (nově zvolený): Evžen Krejčík, v.r.
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Václav Parlásek, v.r.