Zápis ze schůze předsednictva PD 19. 6. 2011

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA PLZEŇSKÉ DIVIZE,
která se konala 19. června 2011 v Měšťanské besedě v Plzni
 
první zasedání po volbě předsednictva divize na řádné valné hromadě, která proběhla dne 12. června 2011
 
Program:
  1. Zahájení
  2. Volba předsedy
  3. Volba místopředsedy
  4. Volba soutěžního komisaře
  5. Předání funkcí
  6. Závěr
 
Přítomni: Beranová, Cích, Gregoriades F., Krejčík, Lišková, Vild,
Omluven: Hájek
Host: Liška
 
Ad. 1
Schůze byla zahájena v 19:00 a zahájil ji odstupující předseda divize Pavel Cích, který krátce zhodnotil práci bývalého předsednictva.
 
Ad. 2
Kandidáti na funkci předsedy: Andrea Lišková a Evžen Krejčík.
Předsednictvo se usneslo na tajné volbě.
Předsednictvo PD volí do funkce předsedy Evžena Krejčíka.
 
Ad. 3
Předsednictvo PD volí do funkce místopředsedy Andreu Liškovou
 
Ad. 4
Jediným kandidátem na funkci soutěžního komisaře je Pavel Cích
Předsednictvo PD volí za soutěžního komisaře Pavla Cícha
 
Ad. 5
Evženu krejčíkovi bylo předáno razítko Plzeňské divize. Pavel Cích zajistí aktualizaci složení předsednictva na stránce divize a dále zajistí přístup k datům divize pro předsedu Krejčíka.
Soutěžnímu komisaři bylo předáno heslo pro přístup do soutěžní databáze divize. 
 
Předsednictvo pověřuje Pavla Cícha odesláním zápisu z řádné valné hromady, která se konala 12. června ve Stodě, na sekretariát ČSTS.
 
Ad. 6
Schůze byla zakončena ve 21:00
 
 
Zapsal: Pavel Cích, v.r.