Složení předsednictva Plzeňské divize

Po řádné Valné hromadě v r. 2011 pracuje předsednictvo PD ve složení:

Předseda: Evžen Krejčík, tel.: 603956645
Místopředseda: Andrea Lišková

Soutěžní komisař: Pavel Cích, tel.: mobil: 723 732 429
Členové představenstva: Jana Beranová, MgA. Filip Gregoriades, Jiří Hájek, Pavel Vild