Změny v přihlašování na soutěže

Vážení sportovci,

dne 15.10.2011 došlo ke změně v informačním systému ČSTS. Změna se týká systému přihlašování na soutěže. Do současnosti bylo možné se v jeden den přihlásit zároveň na více soutěží, přestože nebylo reálně možné se těch to soutěží zúčastnit. Tím docházelo k tomu, že počet párů v přihláškách byl vyšší, než byl reálně možný, čímž docházelo k poškozování jak ostatních účastníku soutěže, tak organizátorů (méně párů =  méně bodů, někdy i kol a tedy i zbytečné časové prodlevy…). Po 15.10.2011  již toto nebude možné.

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla budou soutěže, u kterých bude reálně možné, aby se sportovci zúčastnili obou soutěží (dobrá dostupnost) a oba z organizátorů přizpůsobí své časové harmonogramy tak, aby to bylo možné. Koordinaci zajistí Vedoucí soutěžní oblasti. U těchto soutěží bude v propozicích uveden zvláštní příznak.

Snaha o obejití tohoto pravidla bude chápána jako nesportovní chování se všemi důsledky. Proto doporučuji vždy, pokud máte uděleno číslo IDT (číslo pod čárovým kódem na členském, nebo hobby průkazu), přihlašovat výhradně přes IDT, protože zde Vás systém ohlídá na 100% (nestane se např. nějaký překlep ve jméně…).

Leoš Siegel, VSO