Sportovní centrum mládeže se rozjíždí

Po letech snažení se nám podařilo zajistit zřízení a podporu Sportovních center mládeže v tanečním sportu. A i když se od příštího roku zase mění státní politika v podpoře sportu, podařilo se nám najít dostatek prostředků pro start našeho projektu Sportovního centra mládeže.

Činnost SCM bude probíhat po dvou liniích. Základ činnosti budou tvořit pravidelné tréninkové kempy, které se budou organizovat 4 x ročně. Letos proběhnou ještě v listopadu a prosinci. Příští rok budou dva v jarní části sezóny a dva v podzimní. Uvažujeme ještě s letním soustředěním, pro to ale zatím nejsou prostředky. Na tréninkových kempech bude zajištěn komplexní kondiční a rehabilitační servis a jako lektoři jsou zváni trenéři z Ruska, kteří mají zkušenosti s výchovou špičkových párů v kategoriích juniorů a mládeže. A co bude velmi zajímavé, vždy si přivezou svůj demonstrační pár a na něm budou vše předvádět.  Soustředění budou dvoudenní a budou organizována ve všední dny. Je třeba si tedy zajistit uvolnění ze školy.

Druhou linii budou tvořit pravidelné týdenní tréninky, zaměřené na všeobecnou kondiční a taneční přípravu. Tyto tréninky budou organizovány ve spolupráci s divizemi v místech, kde působí většina členů SCM a bude zajištěna špičkovými odborníky. Absolvování těchto tréninků bude podmínkou pro účast na soustředěních.

Náklady jsou téměř plně pokryty z centrálních zdrojů (dotace a naše interní prostředky). Pouze individuelní lekce si zčásti budou hradit účastníci sami. Cena bude 20,.- EUR za lekci. Hrazeno nebude také ubytování a cestování, protože většina účastníků bude schopna si je zajistit sama. Každý z účastníků má rezervovánu jednu individuelní lekci pro svoji disciplínu (desítkáři ST a LA).

Podmínkou účasti je, že se tréninkových soustředění se páry musí účastnit pouze se svými trenéry. Základní jednotkou totiž nebude pár, ale trenér se svým párem.  Trenér může mít samozřejmě víc párů a dohromady tvoří tzv. tréninkovou skupinu. Trenéři pak vytvářejí trenérskou radu, která bude mít i svůj specifický program. Trenéři obdrží i částečnou refundaci ušlého výdělku.

Projekt sportovního centra je postaven na dvou střediscích – Brno a Praha. Obě budou mít identické programy a účastníci si mohou zvolit to, které jim více vyhovuje. Pro letošní rok jsou ale všechna soustředění zajištěna v Brně na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (místo soutěže Brno Open). Plán soustředění najdete zde (dokument PDF).

 

Termíny pro letošní rok:
14/15. a 16/17. 11. 2011
12/13. a 14/15.12. 2011

 

Termíny pro jaro 2012:
6/7. a 8/9. 2. 2012
21/22. a 23/24. 5. 2012

 

A kdo se může přihlásit? SCM je určeno pro naše naděje a pro ty, kteří mohou garantovat dlouhodobý pozitivní přístup. Proto začínáme s těmi, kteří v letošním roce prošli národním reprezentačním týmem v kategorii Junior 1, Junior 2, Mládež a z Dospělých ti, kteří jsou ve věku do 21 let. Seznam párů, které prošly reprezentací do 1.10. 2011 najdete zde (dokument PDF). Celkem je to 38 párů. Kapacita soustředění je 28 párů, proto přednost dostanou členové NRT a teprve potom náhradníci.  Pokud by i tak byla kapacita překročena, bude se postupovat podle data došlých přihlášek. Uzávěrka je 31.10. 2011. Přihlášky došlé v pozdějším termínu nemusí být akceptovány a volná místa mohou být nabídnuta dalším nadějným párům dle rozhodnutí řídícího výboru.

Přihlášky zasílejte na sekretariát ČSTS v elektronické podobě. V přihlášce uveďte jména párů a jejich trenérů, disciplínu a adresu pro korespondenci. Poté obdržíte podrobnější informace.

 

Petr Odstrčil, ředitel SCM