Úvodní slovo

Vážení členové ČSTS

Děkujeme Vám, že jste prostřednictvím svých delegátů valného shromáždění ČSTS vyjádřili své názory a důvěru. Přestože jsme si vědomi náročnosti úkolů vyplývajících ze svěřených funkcí, uděláme vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali.

Zároveň bychom chtěli poděkovat panu Ing. Petru Odstrčilovi a panu Petru Barnatovi za dlouholetou práci, kdy za svého působení posunuli ČSTS o veliký krok dopředu.

 

 

Ing. Eva Bartuňková                                                                    Ing. Leoš Siegel

Prezident ČSTS                                                                           Viceprezident ČSTS