Zápisy z jednání Představenstva za rok 2007

Zápis ze dne 3.10.2007 [pdf]

Zápis ze dne 1.6.2007 [pdf]

Zápis ze dne 16.5.2007 [pdf]