Zápisy z jednání Představenstva za rok 2008

 Zápis ze dne 5.6.2008 [pdf]

Zápis ze dne 28.3.2008 [pdf]