Zápisy z jednání představenstva za rok 2008

Zápis z 5.jednání představenstva Jihočeské divize – 03 konané 21.9.2008 v Českých Budějovicích