Zápisy z jednání představenstva za rok 2003

Zápis č. 1/2003,Zápis č. 2/2003 

Zápis č. 2/2003
Ze schůze představenstva Liberecké divize ČSTS (č.07)

 

Termín : 21.11.2003 po skončení řádné VH Liberecké divize

Místo : sál restaurace „U Košků“ v Liberci

 

Přítomni : Bureš, Jägerová, Josef, Řádek, Řídel,

Nepřítomni: Němcová

Omluveni : Drašar

Hosté: Košková, Josefová

 
Průběh jednání a závěry :

•  Projednání připomínek k obdrženým materiálům na presidium ČSTS konané 23.11.03 v Kamenici.

•  K Programovému prohlášení – tlumočit dotaz na autory, jak chce ČSTS zajistit jednu z hlavních tezí prohlášení o posílení divizních rozpočtů (viz text PP)

•  K výkonné radě - závěr : nedoporučit navržené složení (Heller,Novotný,Němečková)

Za Libereckou div. navrženo : Novotný – vzdělávání, Henzely – poroty

•  K návrhu úpravy přestupního řádu - pokud přestup bez sankce, tak doporučit roční meziobdobí

•  K požadavku manželů Bartůňkových – neschvalovat žádost o výjimku o uznání školení

 

2. Přednést na presidiu požadavek o doplnění adresáře, kontaktních čísel a spojení na www adrese u všech funkcionářů ČSTS

•  Urgovat na presidiu opravy výše aktuálních členských příspěvků na oficiálních www stránkách ČSTS (340,-Kč)

•  Informace o dobře a přehledně zpracovaných soutěžích neregistrovaných párů na www.ridendo.cz

•  Doporučení p.Řídele o možnosti získání prostředků na činnost akcí ČSTS z městských rozpočtů z prostředků na obecně prospěšnou činnost (příjmy z výherních automatů apod.)

•  Upozornění sout.komisaře LD na nevhodně obsazené fce v návrhu propozic soutěže DUETu Raspenava (E.Kopalová) na 4.4.2004. Duplicita fcí.

•  Příští schůzka představenstva bude svolána před následujícím jednáním presidia ČSTS. Místo a čas bude upřesněn pozvánkou.

Zapsal : J.Řádek

Zápis č. 1/2003
Ze schůze představenstva Liberecké divize ČSTS (č.07)


Termín : 13.6.2003 po skončení řádné VH Liberecké divize
Místo : sál restaurace „U Košků“ v Liberci

Přítomni : Bureš, Drašar, Jägerová, Josef, Němcová, Řádek, Řídel,
Omluveni :


Průběh jednání a závěry :

1. Jediným bodem programu byla volba členů níže uvedených funkcí nově zvoleného představenstva divize, kde většinovým principem principem byli zvoleni:
• Předseda - Miroslav Bureš
• Místopředseda – Jiří Řádek
• Soutěžní komisař - Jaromír Josef
• Vzdělávací komisař - Karel Řídel

2. Příští schůzka představenstva bude svolána před následujícím jednáním presidia ČSTS. Místo a čas bude upřesněn pozvánkou.

Zapsal : J.Řádek