Přihlašování na soutěže - HOBBY

Přihlašování příjmením a jménem je vyhrazeno pro soutěžící, kteří se soutěží HOBBY ješte nikdy nezúčastnili.

Soutěžící, kteří již obdrželi průkaz s čárovým kódem - již někdy v minulosti byli na soutěžích HOBBY - se přihlašují na soutěže použitím IDT - číslo čárového kódu na průkazu HOBBY (18XXXXXX). Toto jim zajistí kontrolu všech náležitostí potřebných pro soutěž.

Pokud Vám systém neumožní přihlášení, tak s největší pravděpodobností nejsou splněny všechny náležitosti nutné pro start. V tomto případě prosím kontaktujte obratem sekretariát, viceprezidenta, nebo VSO, kteří se s Vámi domluví na dalším postupu. Pokud tento krok neučiníte, přihlásíte se na soutěž pomocí jména a příjmení (budete se snažit sami obejít systém), ale nebude Vám umožněn start na soutěži, nebude vám uznána žádná kompenzace.

Leoš Siegel

Viceprezident