Testujeme

Asi jste již zaregistrovali novou tvář našeho webu. Grafika se sice moc nezměnila, ale vnitřek systému je kompletně nový. Cílem bylo přejít na tzv. redakční systém, který umožní větší operativnost a také zapojení širšího okruhu našich členů do společného díla.

Chceme vám dát i více informací, aktuálnějších i těch více na zamyšlení. Chceme i vytvořit lepší zpětnou vazbu od našich členů. Cítíme i mezeru, která vznikla ukončením spolupráce s časopisem DanceTime a proto zavádíme i řadu nových rubrik.

Nová rubrika Média bude zásobárnou informací pro média a bude součástí našeho PR. Její finální podoba by měla být příjemným překvapením pro celou taneční i netaneční veřejnost, ale víc teď nechci prozrazovat.

Sekce (zatím jen pracovní název, nový hledáme) bude místem, které povedou vedoucí jednotlivých oblastí. Členové s licencemi trenérů, porotců a soutěžních funkcionářů zde budou nejen nalézát odborné informace, ale budou moci i diskutovat nad aktuálními problémy. Bude to taková výkladní skříň našich odborníků.

Rubrika Projekty jen shrnuje a lépe člení informace pro zainteresované členy. Je určena tanečním párům, které mají specifické zájmy a úkoly.

Úplnou novinkou je i Blog. Dá příležitost všem členům se vyjádřit a diskutovat o otázkách, které je tíží i zajímají. Každá diskuse ale musí mít určité hranice a ty budeme muset najít. Začneme s tím, že blog je určen jen pro naše členy, tzn. zveřejňovat své články i komentáře mohou pouze platní členové našeho svazu a budeme zveřejňovat jejich jména.

Ostatní rubriky více méně zachovávají svůj charakter, i když k malým změnách došlo i v nich. Našemu webmasterovi jsme ale dali jasný pokyn, že vše musí být jasné, srozumitelné a "samonavádějící". 

Před spuštěním nových stránek jsme o každé nové nebo měněné věci velmi diskutovali. Přeli jsme se i o to, jak vše spustit. Jestli testovat a ladit na nějakých paralelních stránkách, jestli tvořit nějaké pokusné skupiny čtenářů, nebo pustit vše ještě v polosyrovém stavu a vše dotahovat za pochodu. Nakonec jsme se rozhodli riskovat a použít tu poslední verzi. Bude to na nás všechny větší tlak a určitě nenecháte na celém vedení svazu a webmasterovi "nit suchou". Ale to je přesně to, co náš nový web chce!

Petr Odstrčil