4. tréninkové soustředění SCM

Další soustředění SCM se uskuteční ve dnech 21. - 24. 5. 2012.

Lektory budou opět ruští trenéři a pro tanečně-pohybovou průpravu Jarda Langmaier a David Strnad. Doprovodný program bude zaměřen na výživu a osobnostní testy. Trenérský workshop bude zaměřen na metodiku plánování, webový tréninkový deník a přípravu příští sezóny.

Tentokrát se soustředění odehraje na dvou místech:

21. 5. 8:00 - 22. 5. 13:00 v Praze, Dancehall

22. 16:00 - 24. 5. 17:00 v Brně, Sportovní hala MU-FSpS, Brno Bohunice

Současné složení SCM uvádí, ve které skupině jsou páry zařazeny. Protože moravská skupina je silnější, pozvaní trenéři přejíždějí z Prahy do Brna již v úterý odpoledne a v Brně budou individuelní lekce již v úterý odpoledne a večer. Trenéry, kteří mají na starosti moravskou skupinu párů, žádáme, aby sdělili zda jim a jejich párům vyhovuje varianta úterý - středa, nebo středa - čtvrtek, nebo nejlépe oboje.

Detailní rozpisy budou zpracovány po potvrzení účasti trenérů a párů.

Finanční podmínky se proti předchozím soustředěním nemění (páry platí pouze podíl na nákladech na individuelní lekce ve výši 20,-EUR/500,-Kč na pár a lekci. Trenéři dostávají příspěvek 2.000,-Kč/den a objednaný nocleh).

Květen je nejlepší měsíc pro plánování nové sezóny. Proto mají trenéři povinnost předložit při nástupu na soustředění tréninkové plány svých párů (včetně rozpočtů).

Novinkou pro další sezónu bude webový tréninkový deník. Současný způsob vedení a vyhodnocování tréninkových deníků již nevyhovuje a tak se vše bude provádět na webu. Každý člen SCM (trenéři, páry, vedení) bude mít svůj přístup a vše se bude zaznamenávat pomocí zařízení, kterým se dokážete připojit na naše stránky.

Další novinkou je i letní kondiční soustředění - viz samostatná aktualita.

A ještě jedna novinka - vedení SCM se rozrostlo do projektové velikosti a tvoří je:

- Petr Odstrčil - odpovědný ředitel a hlavní trenér

- Leoš Siegel - ekonomika, legislativa

-Petr Bartuněk - technické zajištění  

Trenéři mají povinnost:

1. Potvrdit účast svých párů a svoji na tomto tréninkovém soustředění (u moravské skupiny uvedení varianty út/st nebo st/čt, nnebo že je možné oboje)

2. Objednat ubytování pro sebe a případně pro své páry (pokud si nezajišťují ubytování sami)

3. Potvrdit účast svých párů na letním kondičním soustředění

4. Předložit tréninkové plány svých párů na sezónu 2012/13 (včetně rozpočtu)  

V případě dotazů a nejasností se můžete obracet na všechny členy vedení SCM.