Započítávané zahraniční soutěže do Ranklistu ČSTS pro kategorie Junior a Mládež

Upozorňuji, že do Ranklistu ČSTS  v kategorii mládež a junioři, se započítávají pouze soutěže WDSF plus soutěže AO(Vídeň) a GOC(Stuttgart). Ostatní soutěže, která mají pouze označení "Open" se do žebříčků nezapočítávají.

Luboš Novotný

vedoucí soutěžní oblasti ČSTS