Česká reprezentace na titulárních soutěžích WDSF a WRL za 1.pololetí 2012

Výsledky české reprezentace na titulárních soutěžích WDSF, TOP10 ČR v rámci světového žebříčku, aktualizovaný seznam titulárních soutěží WDSF na 2.pololetí 2012 - viz dále

Jak si v prvním pololetí roku 2012 vedla česká reprezentace na titulárních soutěžích WDSF a jaké příčky zaujímáme ve světovém Rank Listu? Na světových šampionátech se nejvýrazněji dařilo seniorské reprezentaci, když se manželé Palátovi a Přibylovi probojovali do finále MS ve standardních tancích v kat. Senior I, a obsadili výsledné 5. a 6. místo. Těsně před branami finále, na 7. místě,skončili David Odstrčil s Tatou Bohak na ME mládeže v 10-ti tancích. Martin Dvořák se Zuzanou Šilhánovou získali pro Českou republiku dle tabulek MŠMT stále ještě bodované 16. místo na prestižním Mistrovství Evropy ve standardních tancích. Filipovi Karáskovi se Sabinou Piškovou se zadařilo na Mistrovství Evropské unie v latinsko-amerických tancích, kde obsadili 4. místo. Kompletní výsledky najdete v dokumetu Výsledky české reprezentace v 1. pololetí 2012

Kromě titulárních soutěží se taneční páry účastní soutěží WDSF, na nichž sbírají cenné body do světového žebříčku WRL Jak si vedou nejúspěšnější české páry v kategorii dospělých je patrné ze zpracovaných statistik: Top10 ČR-WRL-STT-1.pol.2012 a Top10 ČR-WRL-LAT-1.pol.2012 .

V příloze rovněž najdete aktualizovaný seznam titulárních soutěží WDSF do konce roku 2012. Bližší informace o nadcházejících titulárních soutěžích jsou v kompetenci vedoucího  soutěžní oblasti ČSTS, pana Luboše Novotného.