Výběrové řízení na organizaci Kongresu ČSTS 2010

ČSTS vypisuje výběrové řízení na organizaci Kongresu ČSTS 9.1.2010 a doprovodných akcí (pátek-neděle 8.-10.1.)
Vaše nabídky adresujte na sekretariat@csts.cz do 15.11.2009.

Program:
pátek 8.1.2010 zasedání Výkonné rady od 16:00-18:00 (5 osob)
pátek 8.1.2010 setkání lektorského sboru od 18:00 (ve stejném objektu jako Kongres nebo poblíž, zajištění večeře cca 15 osob)
sobota 9.1.2010 8-18:00 Kongres ČSTS/paralelně individuální lekce se zahraničními event. domácími trenéry
sobota 9.1. vyhlášení ligy 2009 a hvězd roku v bezprostřední návaznosti na Kongres
neděle 10.1. 2010 individuální lekce se zahraničním trenérem (nemusí bý ve stejném objektu jako Kongres, ale ve stejném městě-poblíž)

Upřednostňující kritéria:
2 sály (Kongres a paralelně individuály)
cena za pronájem sálu/sálů
kapacita – 150 míst k sezení
catering v objektu – zajištění obědů (kapacita 150 míst)
cena cateringu
parkoviště neplacené/placené v bezprostředním okolí objektu – kapacita 150 míst
další služby v ceně: technické zázemí-hudební aparatura, videoprojekce, mikrofony
možnost vyhlášení ligy a hvězd roku v objektu event. v bezprostředním okolí
dostupnost města a objektu (hlavní dopravní tepna)