Nový sekretariát ČSTS

Nová adresa sekretariátu: Ohradní 1370/12, 140 00 Praha 4

Provoz sekretariátu přes léto:

PO – telefonicky 9-17:00; ÚT a ČT telefonicky od 17:00-19:00

ST: návštěvní den – sekretariát otevřen 9-16:00 hod

Kontaktní telefon: Dagmar Jiřinová – 605 407 830

Poštu prosím posílejte s okamžitou platností na novou korespondenční adresu - sídlo sekretariátu ČSTS, tj. ČSTS, Ohradní 1370/12, 140 00 Praha 4 (pokud to není nezbytně nutné, tak obyčejně). Sídlo ČSTS zůstává až do mimořádného Valného shromáždění (listopad 2012) a do potvrzení změny sídla MV na adrese: Muchova 2889/1, 400 11 Ústí nad Labem (plánováno do konce roku 2012).

Pokud jste již poslali nebo pošlete zásilku na P.O.Box Litoměřice nebo do Ústí, nic se neděje, máme zařízenu dosílkovou službu na obě adresy. V Litoměřicích po dobu tří měsíců a v Ústí až do doby změny sídla.