ITN: MS 10T Oslo, MS LAT Vídeň a další info

ITN 11/2012: výsledky našich párů na Mistrovství světa - 10T Oslo, MS LAT Vídeň a další info z WDSF soutěží. Ohlédnutí na MČR Formací a Free Style, MEU 10T: internetové vysílání CT4Sport, fotogalerie Vladimíra Prouzy a Stephanie Kristl (odkazy viz níže)

Záznam z Mezinárodního tanečního festivalu odvysílá ČT4 Sport ve dvou částech. 1. část (MEU 10T a MČR formací) vysílal ČT4Sport 11.11. s reprízou 17. a 18.11., 1.část lze  rovněž zhlédnout na i-vysílání MTF-část1 . Druhý záznam  (MČR Free style)pak půjde o vánocích.

Odkazy na fotogalerie Vladimíra Prouzy: MTF-Usti2012A, MTF-Usti2012B,MTF-Usti2012C.