Mimořádné valné shromáždění 4.11.2012

Zápis z MVS 4.11.2012

Usnesení z MVS 4.11.2012 - změna sídla ČSTS