Doplnění poroty na MČR LAT 2013

Vážení sportovci, rodiče, členové, kolegové,

po dolosování chybějícího porotce na MČR LAT se rozběhla mnohdy vášnivá diskuze proč se tak stalo a jestli je to dobře. Diskutují hlavně ti, kterým tento krok z nějakého důvodu vadí a tak mi dovolte, abych na to reagoval.

Argumentace je různá - dříve se to nedělalo, bylo-li opravdu losováno, není na to určeno psané pravidlo, jestli za tím nejsou osobní zájmy, že je na soutěži i tak dost porotců.

Vzhledem k tomu, že se mne tato problematika v minulých letech přímo dotýkala (jako VSO) tak k tomu dám několik svých poznámek vycházejících z osobní zkušenosti.

Dříve se to nedělalo, na soutěži je i tak dost porotců

Dělalo, sice ne v takové míře, ale dělalo - alespoň v době co si pamatuji včetně období, kdy jsem byl VSO. MČR má hodnotit 11 porotců a aby se tito mohli střídat a podat správný výkon. Proto bylo podmínkami VŘ na MČR stanoveno, že na MČR ST, LA a 10T bude až 22 porotců, kteří se budou střídat a tento počet se i losuje vždy koncem léta na další rok. Legislativa neřeší jakým způsobem postupovat v případě, že některý z vylosovaných porotců nemůže soutěž hodnotit. Proto je v pravomoci VSO, jakým způsobem k tomu přistoupí. Vzhledem k tomu, že v posledních letech se zvyšuje počet párů (výjimkou rok 2012, jinak stále stoupající tendence) a zejména se zvětšuje počet věkových kategorií, stoupá s tímto i zatížení porotců - nezapomeňte, že v tomto roce máme poprvé kategorii do 21ti let, která sama o sobě má v případě MČR LAT 4 kola, což odpovídá více než 1,5 hodiny hodnocení navíc. Je tedy dle mého názoru naprosto v pořádku, že VSO dělá kroky pro to, aby se počet porotců na MČR maximálně naplnil a porotci měli na soutěži i dostatek času na oddech díky tomu, že se mohou vystřídat. Sami porotci si v minulých letech stěžovali, že pokud mají hodnotit tak náročnou soutěž celý den, tak je to pro ně vysilující a ke konci soutěže se dokážou soustředit jen s vypětím posledních sil. Ne vždy je ovšem možné porotu doplnit a v některých letech byla situace dokonce taková, že nebylo z koho doplňovat, protože porotci ze kterých bylo možno losovat se MČR nemohli zúčastnit díky svým dalším aktivitám (např. hodnocení zahraničních soutěží). A někdy to dopadlo i tak, že nebylo možné doplnit a některé kategorie díky tomu nehodnotilo 11 porotců, ale jen 9.

Osobní zájmy, pravost losování.

Vzhledem k tomu, že soutěže se neúčastní žádná blízká osoba losovatele, tento "motiv" vylučuji. Člověk, který los prováděl - a navíc za přítomnosti svědka - je člověk, kterému nemám důvod nevěřit. Losovalo se z 5-ti možných zbývajících porotců (K. Bank, R. Janoud, V. Kosmák, J. Kučera, M. Odstrčil).

 

Věřte mi, že losování poroty na MČR je dost komplikovaná záležitost. Kritizovat lze kdykoliv, cokoliv a kohokoliv, ale nic nenahradí osobní zkušenost. Proto jsem rád a vážím si toho, že se podařilo i na poslední chvíli doplnit porotu.

 

Leoš Siegel

Komentáře

Nejsou žádné komentáře.