Testujeme II

Máme za sebou zkušební měsíc našich přepracovaných webových stránek. Vše ještě není hotové, protože termín na dokončení všech úprav je konec roku, ale už teď je možno některé věci zrekapitulovat a samozřejmě se připravit na věci, které jsou ještě před námi.

Základním cílem uplynulé etapy bylo převést veškeré agendy ze starého prostředí, které se postupně budovalo a měnilo několik let (skutečně to byl technologický slepenec, na kterém se postupně podílelo několik webmasterů). Problémy byly s vašimi účty, přihlašováním na soutěže a inzeráty. Účty a přihlašování se vyřešilo během několika dní a vaše připomínky byly pro nás velmi důležité.

Inzeráty ale za tak důležité nepovažujeme a problémy, na které jste nás upozornili, jsme řešili jen částečně a v řadě úkolů pro webmastera je skutečně řadíme až na vzdálenější pozice.

Řada vašich připomínek navrhovala změnit grafiku. Těmto názorům ale nedáváme takovou váhu. Jednak tu stávající nepovažujeme za tak tragickou, jak některé vaše reakce uváděly, ale hlavně naše stránky mají na prvním místě informační hodnotu, tj. správnost, úplnost, včasnost a dostupnost informací, za které ČSTS odpovídá. Takže změna grafiky (pokud na ní zbude) později.

Negativně musím odpovědět i na dotazy ohledně financí, financování a finanční politiky našeho svazu. Tyto informace se z rozhodnutí prezidia na našem webu nezveřejňují a zveřejňovat ani nebudou. K tomu máme jiné mechanismy a kontrolní orgány. Jediné informace z této oblasti, které zde naleznete, budou členské příspěvky a správní poplatky, které jsou přílohou Finančního řádu ČSTS.

V řadě komentářů jsme srovnávání s jinými weby, které se zabývají našim prostředím. Zde však musí být jeden zásadní rozdíl, který vyplývá právě z odpovědnosti nejen k členské základně, ale i k našim zastřešujícím orgánům, orgánům statní správy a také mezinárodním organizacím, jejímiž jsme členy. Proto se jasně vymezují pravomoci a odpovědnosti za všechny zveřejňované informace a jedním ze základních pravidel bude, že veškeré příspěvky budou podepisovány pravými jmény jejich autorů a těmi bodou moci být pouze členové ČSTS. To se bude samozřejmě týkat i poradny, blogů, komentářů a inzerátů. Pokud tedy budete psát jménem svých dětí (jako zákonní zástupci), uvádějte prosím své příspěvky, že jste rodič toho, kdo je uveden v hlavičce. Toto je současná priorita č.1.

Dalším krokem bude formální úprava záložky informace. Je třeba sjednotit formu všech informací, dát ji jasnou a přehlednou strukturu a zajistit jejich aktualizaci. Zásada je, aby vše bylo "samonavigující" a nemuseli jsme dělat další navigační návody, vysvětlení apod.

Pak příjde na řadu Blog a záložky Projekty a Sekce. Zatímco blog je záležitostí webmastera (pouze pravidla bude schvalovat VR), Projekty a Sekce musí připravit členové VR, tzn. musí se naučit pracovat s tím, co pro ně webmaster připravil a pak to používat.

Samozřejmě svůj prostor mají i divize a bude záležet jen na nich, jak jej budou využívat.

Ještě bych rád upozornil všechny komentátory, že pečlivě studujeme všechny vaše příspěvky, ale není možné na ně jednotlivě odpovídat. Nehledě na to, že jste zatím zůstávali v anonymitě a odpovídat anonymům je proti našim zásadám. Zkuste se vždy podívat, jestli některá část webu na vaše připomínky a návrhy zareagovala. To považujeme za užitečnější.

Samozřejmě sledujeme i další weby, ale bohužel musíme konstatovat, že to je skoro ztracený čas. Žádné zajímavé podněty nanacházíme. Přesto těmto webům fandíme a budeme je sledovat i nadále.

Takže zase za měsíc.

Petr Odstrčil, prezident a odpovědný redaktor ČSTS

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Nejsou žádné komentáře.