WDSF ID karty - licence pro mezinárodní soutěže

Od 1. 4. 2013 platí povinnost prokazovat se na soutěžích WDSF tzv. WDSF - ID kartou. Je to stejné jako u nás. Rozdíl je jen v tom, že nestačí osobní registrace, ale je nutno zaregistrovat i pár, tzn. i změny ve složení páru.

Nejpřesnější informace naleznete samozřejmě na stránkách WDSF (www.worlddancesport.org, záložka „ATHLETES“ a kliknete na „ID-cards“). Je to však jen v angličtině a proto jsme vypracovali tento český návod.

Co je cílem a jaké výhody vám přinese používání WDSF ID karet:

  • nemusíte na každé soutěži vyplňovat antidopingový formulář
  • proces registrace se podstatně zrychlí, nemusíte nosit pasy, národní startovní knížky apod.
  • vaše jména budou všude uváděna správně
  • body získané na soutěžích budou připisovány jen vám
  • můžete se chlubit, že patříte do rodiny WDSF

Jaký je tedy celý postup?

1. KROK - ROZHODNUTÍ POŽÁDAT O WDSF ID-KARTU

Podmínkou pro realizaci vašeho rozhodnutí je:
a) členství v ČSTS a platná soutěžní registrace
b) dostatečná výkonnost , tj. máte třídy, které povolují  tančit neomezený repertoár alespoň v jedné disciplíně. Výjimkou jsou všechny kategorie Dětí, v nichž se mezinárodně tančí právě jen povolený repertoár.

2. KROK - ŽÁDOST O WDSF ID-KARTU (provádí se na Internetu)

Najděte si zadávací formulář: www.worlddancesport.org, pak najeďte na záložku „ATHLETES“ a zvolte „ID-card“.
Objeví se vám stránka se základním popisem (anglicky) a v ní na prvním textovém řádku najdete kouzelná slovíčka start here. Klikněte a otevře se vám zadávací formulář.
Formulář pečlivě vyplňte a dejte pozor na používání české diakritiky. Použijte ji jen ve dvou řádcích uvedených nadpisem „YOUR NAME IN YOUR LANGUAGE“. V ostatních řádcích se vyhýbejte používání háčků a čárek,  mohou způsobit potíže. Také nevyplňujte řádek „STATE“ (týká se zemí s jiným státoprávním uspořádáním, např. Německo, které je složeno ze zemí. U nás by tomu odpovídalo Čechy, Morava, Slezsko, ale to není oficielně používané).

Po části, kterou vyplňujete, následuje deklarační text, ve kterém:
A. se zavazujete dodržovat pravidla vč. antidopingu
B. souhlasíte s vašim natáčením, fotografováním a uváděním jmén bez nároků na odměnu,
C. potvrzujete, že jste zdrávi a ve stavu, ve kterém můžete absolvovat soutěže
D. berete na vědomí, že v právním smyslu jsou rozhodující pravidla WDSF, tzv. švýcarské právo a mezinárodní sportovní odvolací soud (CAS)
E. souhlasíte s používáním vašich osobních údajů pro potřeby WDSF a vaší členské země.

Na konci je tlačítko „Send Application“, jehož stisknutím se vaše přihláška registruje a je vedena jako „REGISTERED“.

3. KROK - ZKOMPLETOVÁNÍ ŽÁDOTI A ODESLÁNÍ NA SEKRETARIÁT ČSTS

Registrace nestačí, přihlášku je nutné vytisknout, podepsat obě strany (u mladších 18 let podepisuje i zákonný zástupce), doplnit přílohami a poslat na sekretariát ČSTS k dalšímu řízení. Požadované přílohy jsou:

  • kopie pasu nebo občanského průkazu
  • kopie pasu nebo občanského průkazu zákonného zástupce (u mladších 18 let)
  • pasová fotografie

A je třeba ještě zaplatit poplatek – 270,- Kč na účet ČSTS 129453027/0300 pod specifickým symbolem 694053. Jako variabilní symbol se použije rodné číslo. ČSTS pak hromadně odvádí poplatek WDSF.

4. KROK - ZAJIŠŤUJE SEKRETARIÁT ČSTS

Sekretariát ČSTS vše zkontroluje s členskou a soutěžní databází, počká na platbu (kontroluje se na účtu) a pokud najde nesrovnalosti, zkontaktuje vás a vše uvede na pravou míru.
Když vás sekretariát nenajde v databázi, nebo něco nebudete splňovat, odmítne vaši žádost a označí ji jako „DENIED“.
Pokud bude vše v pořádku AKCEPTUJE vaší žádost a pošle ji na sekretariát WDSF k vystavení. Žádost je označena jako „ACCEPTED“, je vám přidělen MIN (mezinárodní identifikační číslo) a dostáváte se do databáze WDSF.  Od této chvíle se můžete najít v databázi sportovců na stránkách WDSF („ATHETES“, „All Athletes“), můžete sledovat průběh vyřizování vaši žádosti a můžete si dokonce vytisknout provizorní kartu, která má sice omezenou platnost, ale můžete se jí již prokazovat!

O všech etapách zpracování vaší žádosti dostáváte automatické hlášení. Nezapomeňte si poznamenat vaše přihlašovací jméno a heslo, které dostanete v prvním hlášení. To vám umožní pozdější doplňování a úpravy vašich osobních dat v databázi WDSF.

5. KROK - SESTAVENÍ PÁRU

Je ale ještě potřeba provést sestavení páru. Toto provádí sekretariát na základě vaši e-mailové žádosti, ve které stačí uvést jména obou členů páru a jejich MINy.
Sekretariát vás informuje o sestavení vašeho páru odpovědí na vaši e-mailovou žádost o sestavení páru. Stejně tak musíte požádat o připadnou změnu ve složení páru, případně oznámit, že jste ukončili společnou dráhu.
Vše si samozřejmě před odjezdem na sutěž ověřte (www.worlddancesport.org, záložka "ATHLETES", klikněte na "COUPLES" a musíte se najít jako aktvní pár, tj označený jako "ACTIVE".

6. KROK - ZAJIŠŤUJE SEKRETARIÁT WDSF

Sekretariát WDSF po obdržení vaší žádosti ji označí jako „IN PRODUCTION“ (vyrábí se) a když je karta hotova pošle ji ČSTS. Tento krok je označen jako „SHIPPED“. ČSTS pak karty rozesílá na adresy, které jste uvedli v žádosti.

 

Pokud dojde k nějakým chybám nebo změnám je vždy nutné se obrátit na sekretariát, který vše ve spolupráci s národním administrátorem řeší.
Sekretariát řeší také změny v párech, mezinárodní přestupy, přestupy k profesionálům i ukončení činnosti. Pro zanesení těchto změn do databází je třeba počítat s alespoň týdenní lhůtou před uvažovaným startem.

V případě nejasností se ptejte na sekretariat@csts.cz.

A na závěr jedna rada. Pokud na soutěži zjistíte, že jste karty zapoměli doma, nepropadejte hned panice! Prokažte se jakýmkoliv dokladem totožnosti (musí mít fotku) a požádejte pořadatele o dohledání v databázi WDSF. Za to se zatím nic neplatí. Rozhodující je právě tento záznam. Pozor však na to, že ne všude musí mít k dispozici připojení na Internet!  

Petr Odstrčil, prezident ČSTS