Upřesnění podmínek účasti na TL Juniorů II.

Vzhledem k tomu, že body z Taneční ligy jsou nedílnou součástí Rank listu ČSTS, bude umožněno  tanečním párům „ JUNIOR I“, kteří jsou v této kategorii posledním rokem, účastnit  se i soutěží Taneční ligy – Junior II.

Zdůvodnění :

Ranklist ČSTS v kategoriích juniorů se tvoří jednou za čtvrt roku, vždy k prvnímu dni na začátku každého kvartálu v kalendářním roce.

Celkový počet bodů pro pořadí v RL je dán součtem za MČR,WDSF soutěže za dané období a body za TL, kde se započítávají tři nejlepší výsledky za posledního půl roku.

Při přechodu do vyšší věkové kategorie,  z JUN I do JUN II, jsou páry znevýhodněny, poněvadž body za TL nemají žádné. Je to dáno tím, že mohou startovat pouze na TL ve své věkové kategorii a nemohou např. v posledním roce JUN I startovat na TL v JUN II.

To je pak znevýhodňuje, pokud je vyhlášeno Mistrovství světa v první polovině kalendářního roku, dosáhnout v Ranklistu na nominované umístění. Mají tak šanci až druhý rok v JUN II.

Má to také svůj význam na místo v NRT a na případnou nominaci do SCM. Tyto páry mají tak šanci až v druhé polovině kalendářního roku, kdy mají odsoutěžené minimálně 3 TL.