ÚČAST NA MČR 2014 - výsledek hlasování Prezidia ČSTS

Prezidium ČSTS jednomyslně schválilo oba body návrhu Výkonné rady se storprocentní účastí při hlasování (viz níže).

  1. Prezidium schválilo možnost účasti na MČR 2014 pro níže uvedené třídy:

Jun I : D2-C, J1-CB
Jun II: J2-B
Mla: Mla-AM
21: 21-AM
Dosp: Ml-M, D-M, S1-M, S2-M, S3-M
Sen I : S1-BAM, S2-BAM, S3-BAM
Sen II: S2-BAM, S3-BAM
Sen III: S3-BAM

  1. Prezidium ČSTS přijalo následující výjimky z Protokolu MČR:

Zkráceni roztančení na 45 minut ze 60 minut
Začátek soutěže po roztančení 15 minut (nyní 30 minut)

Doplňuji informaci k účasti Profesionálů pro rok 2014 (schváleno PR12/hlasování 17 - 8.12.2013): MČR Profesionálů proběhne při účasti min 3 párů bez nároku na "prize money".

Zápisy z Prezidií jsou zveřejněny v sekci Oficiální zprávy na webu ČSTS. 

Děkuji všem za aktivní spolupráci při řešení účasti pro MČR 2014.  Eva Bartuňková