Čerpání prostředků pro členy NRT - dospělí

Vážení sportovci,

prezidium ČSTS schválilo finanční prostředky pro členy NRT v kategorii dospělých ve výši 30.000,- Kč pro pozici řádného člena a 10.000,- Kč pro pozici náhradníka.

Jedná se o roční výši s tím, že prostředky jsou rozděleny do pololetních cyklů, tedy 15.000,- a 5.000,- pro každé pololetí. V případě, že budete členy NRT ve více disciplínách, tak se tyto částky sčítají.

Prostředky můžete čerpat následujícím způsobem:

Cestovné na soutěže WDSF (přípravné zápasy)

Semináře / lekce s trenéry ČSTS

Zahraniční semináře.

Doplňkové aktivity (např. kondiční příprava, konzultujte individuálně)

Vše je třeba mít doloženo daňovým dokladem.

Náklady můžete uplatňovat samostatně, nebo prostřednictvím klubu.