Upozornění - účast na soutěžích mimo WDSF

Vážení sportovci, ráda bych upozornila zejména naši reprezentaci, že na výročním zasedání AGM v červnu 2014 je v návrhu úprava legislativy ve smyslu, že reprezentanti nominovaní na vrcholové soutěže typu mistrovství světa,

Světové hry, a také Grand Slam, se 12 měsíců před konáním této soutěže mohou účastnit výlučně soutěží WDSF. Toto je v souladu mj.s antidoipingovým kodexem, na který na soutěžích mimo WDSF není brán zřetel. Na běžné soutěže mimo nominačních a GS se žádná omezení účasti nadále vztahovat nebudou. Není jisté, že návrh projde, nicméně by byla škoda přijít případně o účast na MS, pokud tato úprava bude schválena. Považovala jsem za svoji povinnost vás o této možnosti vývoje předem informovat. V červnu vás pak budeme informovat o přijatých změnách. Eva Bartuňková