Soustředění SCM – nepřehlédněte nové informace

Soustředění SCM se bude konat  5.-7.9.2014  v Domě kultury v Kroměříži. Lektoři: Raimonds Pisevs, Sven Traut, Zoran Plohl, Olga Basenkova je rovněž již potvrzena. Bližší info a harmonogram viz níže.

Příjezd na soustředění v pátek mezi 8-8.30 hod, odjezd neděle 18.00. Počet přidělených individuálních  lekcí a výše doplatku na lekce je diferencována dle umístění v NRT - info ZDEseznam účastníků s požadavkem na ubytování ZDE .Celkový harmonogram soustředění (včetně individuálních lekcí) ZDE

Poznámka k předchozí zprávě o potížích s vízem Olgy Basenkové: vízum se podařilo vyřešit a budeme se těšit v plné sestavě. Program bude díky vyššímu počtu lektorů, tedy i seminářů a individuálních lekcí velmi intenzivní, celodenní.

Lekce s trenéry přiděluje ředitel SCM na základě rovnoměrného klíče a předem předaných požadavků trenérů i párů. Po uzávěrce není možné dělat zásahy a výjimky do této organizačně velmi komplikované sestavy. Ne všichni se logicky budou moci zúčastnit všech seminářů, kterých je ale dvojnásobek než dříve. Systém vychází z fungující, vyzkoušené praxe z mezinárodních kempů.

Ceny: Doplatky za individuální lekce jsou nastaveny podle aktuálního umístění páru v NRT STT, LAT: pozice 1-2 plně hrazeno, celkový maximální nárok (za STT,LAT a 10T) 6 plně hrazených lekcí; pozice 2-3 NRT, 500 Kč/pár/individuální lekce – celkem maximálně 6 dotovaných lekcí za 500 Kč; náhradníci – 800 Kč/pár/individuální lekce, maximálně 4 lekce, viz tabulka rozdělených lekcí. Případná zbývající kapacita hodin bude nabídnuta za domluvené ceny a pozice v NRT, případně párům mimo rámec NRT za komerční plnou cenu. Cestovné na pár: pozice 1-2 plně hrazeno dle Finančního řádu ČSTS (5,50/km), pozice 2-3 NRT 1/2, náhradníci nebudou mít cestovné hrazeno. Cestovné trenéři: trenéři I a II: cestovné hrazeno dle FŘ ČSTS (Pokud trenér veze pár, bude proplaceno jen jedno cestovné). Ubytování: objednané ubytování bude pro páry i trenéry hrazeno z prostředků SCM. Minimální spolúčast na soustředění je 500 Kč/os, tzn, že páry na pozici 1-2 v NRT zaplatí tento paušální příspěvek, jsou jim však plně hrazeny všechny služby včetně cestovného (mimo stravování). Stravování: zajištěno v areálu KD na vlastní náklady.

Informace pro trenéry a kouče: setkání trenérů a koučů je v pátek 5.9.v 18:00 hod (do cca 21:00 hod)  v klubovně Domu kultury. Téma: ustanovení trenérské rady a schválení řádu SCM, informace o náhradách. Základní předpoklad možné účasti trenéra či kouče: členství v ČSTS, licence trenér I-III (kdo nesplňuje předpoklady, může se setkání zúčastnit jako host). V sobotu 6.9. v 18:00 hod (do cca 21:00 hod) v klubovně Domu kultury bude probíhat přednáška pro trenéry I-III s Mgr. Janou Harvanovou o psychologii ve sportu + diskuse.

Vaše připomínky k programu a organizaci neprodleně zašlete na e-mail scm@csts.cz . Děkuji. Petr Bartuněk, ředitel SCM ČSTS