Hodnocení na MČR Showdance a Formace 2014

Vážení sportovci. Na tomto mistrovství bude použit systém hodnocení dle principů WDSF hodnocení verze 2.1

K hodnocení budou aplikovány stejné principy jako byly uplatněny na MS Showdance v Ostravě, kde hodnotil lichý počet porotců všechna čtyři kritéria:

Technická kvalita, Pohyb v hudbě, Partnerské dovednosti a Choreografie a prezentace - soutěž Showdance

Technická kvalita, Pohyb v hudbě, Úroveň synchronizace a Choreografie a prezentace - soutěž Formací

Pro výpočet bude použit následující algoritmus:

Udělují se BODY pro každé kritérium v rozsahu 0,5 bodu u velmi špatného výkonu až po 10 bodů u výkonu mimořádného.

U každého z kritérií se vyloučí nejhorší a nejlepší hodnocení a zbytek se zprůměruje.

Sečtou se průměry ze všech čtyř kritérií a pár s nejvyšším součtem získá nejlepší umístění.

U souteží Showdance se průměr u kritéria Choreografie a prezentace před součtem kriterií násobí 1,5 (50% bonifikace).

Porotce může dát stejnou bodovou hodnotu více párům.