Aktuální informace o SCM 30.11.-2.12. v Kroměříži

Předběžný seznam účastníků  SCM 30.11.-2.12 - členů NRT s uvedením nároku na čerpání induálních lekcí a výší doplatku. Rozvrh ZDE. Bližší informace viz níže nebo na Facebooku SCM ...

Intenzivní tréninkové soustředění národního týmu juniorů, mládeže a věkové kategorie do 21 let, za přítomnosti špičkových mezinárodních trenérů Zorana Plohla, Olgy Basenkové, Raimondse Pisevse a Svena Trauta, bude opět probíhat 30.11.-2.12. v Domě kultury v Kroměříži, jak bylo anoncováno na závěrečném srazu SCM 7.9.2014, v zápisu ze zasedání Trenérské rady 3.11.2014 a v sekci Sportovního centra mládeže 2.11.2014 na webu ČSTS.

Příjezd na soustředění v neděli mezi 8 - 8.30 hod, odjezd úterý po 18.00. Počet přidělených individuálních lekcí a výše doplatku na lekce je diferencována dle umístění v NRT.

Lekce s trenéry přiděluje ředitel SCM na základě rovnoměrného klíče schváleného Trenérskou radou na SCM 7.9.2014. Po uzávěrce 27.11.2014 není možné dělat zásahy a výjimky do této organizačně velmi komplikované sestavy. Ne všichni se logicky budou moci zúčastnit všech seminářů, kterých je ale dvojnásobek než dříve. Systém vychází z fungující, vyzkoušené praxe z mezinárodních kempů.

Ceny: Doplatky za individuální lekce jsou nastaveny podle aktuálního umístění páru v NRT STT, LAT: pozice 1-2 plně hrazeno, celkový maximální nárok (za STT,LAT a 10T) 6 plně hrazených lekcí; pozice 2-3 NRT, 500 Kč/pár/individuální lekce – celkem maximálně 6 dotovaných lekcí za 500 Kč; náhradníci – 800 Kč/pár/individuální lekce, maximálně 4 lekce, viz tabulka rozdělených lekcí. Případná zbývající kapacita hodin bude nabídnuta za domluvené ceny a pozice v NRT, případně párům mimo rámec NRT za komerční plnou cenu. Cestovné na pár: pozice 1-2 plně hrazeno dle Finančního řádu ČSTS (5,50/km), pozice 2-3 NRT 1/2, náhradníci nebudou mít cestovné hrazeno. Cestovné trenéři: trenéři I a II: cestovné hrazeno dle FŘ ČSTS (Pokud trenér veze pár, bude proplaceno jen jedno cestovné). Ubytování: objednané ubytování bude pro páry i trenéry hrazeno z prostředků SCM. Minimální spolúčast na soustředění je 500 Kč/os, tzn, že páry na pozici 1-2 v NRT zaplatí tento paušální příspěvek, jsou jim však plně hrazeny všechny služby včetně cestovného (mimo stravování). Stravování: zajištěno v areálu KD na vlastní náklady.

Všechny páry, které jsou členy SCM pro tento termín a ještě se mi doposud neozvaly prosím urychleně o potvrzení účasti, závazné potvrzení čerpání individuálních lekcí dle přiložené tabulky, nároku na ubytování ( uveďte které noci: sobota, neděle, pondělí), požadavku na společný oběd a večeři zajištěno v areálu KD (neděle, pondělí, úterý)

Vaše připomínky k programu a organizaci neprodleně zašlete na e-mail scm@csts.cz . Děkuji. Petr Bartuněk, ředitel SCM ČSTS