Detailní údaje divize

1 - Pražská divize
Předseda: Jiří ŠEVČÍK
Telefon: 602 646 220
Adresa: Jiří ŠEVČÍK
Láskova 1797
148 00 Praha 414
E-mail(y): studiobohemia@seznam.cz
Oficiální zprávy

Zápis ze schůze PD01 ze dne 16.11.2018

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 16.11.2018 najdete zde

Stanovisko DR PD01 ke svolání VH PD01

Stanovisko Dozorčí rady Pražské divize 01 ke svolání Valné hromady Pražské divize 01 ČSTS

najdete zde.

Žádost o změnu termínu konání VH PD01

Žádost o změnu termínu konání Valné hromady Pražské divize ČSTS najdete zde

Valná Hromada Pražské divize PD01

Valná hromada Pražské divize PD01 se bude konat dne 22.11.2018

Info najdete zde

Žádost o pořádání VH PD01 ze dne 18.10.2018

Žádost o pořádání Valné hromady PD01 ze dne 18.10.2018

zde

Výsledek korespondenčního hlasování Představenstva PD01 ze dne 17.10.2018

Výsledek korespondenčního hlasování Představenstva PD01 ze dne 17.10.2018

zde

Zápis ze schůze PD01

Zápis ze schůze PD01 konané dne 6.9.2018 najdete zde

Zápis z Mimořádného zasedání představenstva Pražské Divize 01 ze dne 13.4.2018

Vážení přátelé, delegáti,

přečtěte si, prosím, Zápis z Mimořádného zasedání představentsva PD 01 ze dne 13.4.2018 a potvrďte mi obratem Vaši účast na VK 2018 v Olomouci. 

V případě neúčasti některého z Vás musím oslovit a doplnit náhradníka dle uvedeného pořadí v zápise. Cestovné autem je možné proplatit PD, proto Vás žádám o domluvu mezi sebou, kdo s kým pojede. Vytížitelnost aut - alespoň 4 osoby na vozidlo.

Děkuji a zdravím

 Jiří Ševčík, předseda PD01

Zápis z Valné hromady Pražské divize PD01 ze dne 4.4.2018

Zápis z Valné hromady PD01 ze dne 4.4.2018 naleznete zde:

1. část

2. část

3. část

4. část

Usnesení Valné hromady Pražské divize PD01 ze dne 4.4.2018

Usnesení Valné hromady PD01 ze dne 4.4.2018 naleznete zde:

1.část

2.část

Valná hromada Pražské divize PD 01

Vzhledem k tomu, že počet volených kandidátů na VK ČSTS bude znám nejdříve 20.3. 2018, posouvám termín VH Pražské divize PD 01 na 4.4.2018 od 17.00 hodin v STK Praha na sále BOHEMIA DANCE - U Měšťanského pivovaru 934/4, Praha 7 Holešovice. Jiří Ševčík předseda PD01

Program VH PD 01

1. Zahájení

2. Volba předsedy VH, skrutátorů, mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva dozorčí komise

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Volba delegátů na VK ČSTS

9. Návrhy pro jednání VK ČSTS

10. Usnesení

11. Závěr

VH PD01 bude probíhat dle platného Jednacího řádu a stanov ČSTS (viz. www.csts.cz)

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 7.2.2018

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 7.2.2018 naleznete zde

Zvolení delegáti za PD01 na VK ČSTS 8.5. 2017

 1. Bartuněk Petr                 
 2. Bartuněk Lukáš
 3. Bartunková Eva
 4. Benýšek Martin
 5. Dostál Štěpán
 6. Dvořák Martin
 7. Gebert Marcel
 8. Hes Jindřich
 9. Horník MIroslav
 10. Hrstková Kateřina
 11. Landsfeld Zdeněk
 12. Liškař Jan
 13. Nováček Dobromil
 14. Pixa Jiří
 15. Sliška Ondřej
 16. Ševčík Jiří
 17. Šimáčková Vladimíra
 18. Tejc Pavel
 19. Zabystřan Petr

  Náhradníci:

 20. Činčura Jindřich
 21. Sluka Pavel
 22. Jandejsek Milan
 23. Tejcová Simona
 24. Tlustý Otakar

 

 

Valná hromada divize 2017

Valná hromada divize PD01 se koná dne 24.4. 2017  od  15:00 hodin v klubu  MZ Dance Team, Kladenská 107, Praha 6 s tímto programem:

Zápis z valné hromady Pražské divize ze dne 24.3.2016

Zápis z valné hromady Pražské divize ze dne 24.3.2016 naleznete zde:

část č.1

část č.2

část č.3

Zápis z jednání Valné hromady Pražské divize ČSTS ze dne 28.ledna 2016

Zápis z jednání Valné hromady Pražské divize ČSTS ze dne 28.ledna 2016 naleznete zde

Valná hromada Pražské divize D01

Valná hromada divize se koná dne 24.3.2016  od  17:00 hod. v Praze DanceHall - Na Strži 40, Praha 4 s tímto programem...

1.Zahájení

2.Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou ,návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

3.Schválení programu jednání

4.Dovolba delegátů a náhradníků na mimořádnou VK ČSTS / 1.4. 2016 v Praze /

5.Usnesení

6.Závěr

 Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 18:00 hod. (viz. Stanovy

V  Praze, dne 23.2.2016

                                                                                               Jiří Ševčík

                                                                                  předseda představenstva divize

Valná hromada Pražské divize 2016

Valná hromada Pražské divize se bude konat 28.1.2016 od 17:00 hod. v Dance Hall.

Pozvánka s programem ke stažení zde.

Zpráva dozorčí komise Pražské divize ČSTS ze dne 22.10.2015

Zprávu dozorčí komise Pražské divize ČSTS ze dne 22.10.2015 naleznete zde

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 22.10.2015

Zápis ze schůze Pražské divize 01 ze dne 22.10.2015 naleznete zde

Zápis VH Pražské divize - 01

Zápis VH Pražské divize - 01 naleznete  zde v dokumentu PDF

Usnesení VH Pražské divize - D01

Usnesení VH Pražské divize - D01 najdete v tomto PDF souboru

Mimořádná schůze představenstva divize - korespondenční

10.3.2015

Přítomni: Ševčík, Bartuněk, Dvořák, Pixa

Nepřítomni: Brožovský, Gebert, Heller

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2015 PRAŽSKÉ DIVIZE D01

Valná hromada divize se koná dne 22.6.2015  od  17:00 hod. v Praze DanceHall - Na Strži 40, Praha 4 s tímto programem...

Valná hromada 2015 Pražské divize D01

Valná hromada 2015 Pražské divize se uskuteční 22.června 2015 v 17.00 v TŠ Maestro, Na Strži 40, Praha 4 

Valná hromada se bude řídit platným jednacím řádem.

Podrobnosti včetně nezbytných materiálů jsou uveřejněny na webu ČSTS v odstavci Důležité informace - Valné hromady divizí.

předseda PD01 Jiří Ševčík

 

Zápis 04 ze zasedání Pražské divize

Přihlašování na soutěže - HOBBY

Přihlašování příjmením a jménem je vyhrazeno pro soutěžící, kteří se soutěží HOBBY ješte nikdy nezúčastnili.

Soutěžící, kteří již obdrželi průkaz s čárovým kódem - již někdy v minulosti byli na soutěžích HOBBY - se přihlašují na soutěže použitím IDT - číslo čárového kódu na průkazu HOBBY (18XXXXXX). Toto jim zajistí kontrolu všech náležitostí potřebných pro soutěž.

Pokud Vám systém neumožní přihlášení, tak s největší pravděpodobností nejsou splněny všechny náležitosti nutné pro start. V tomto případě prosím kontaktujte sekretariát, viceprezidenta, nebo VSO, kteří se s Vámi domluví na dalším postupu. Pokud tento krok neučiníte, přihlásíte se na soutěž pomocí jména a příjmení, ale nebude Vám umožněn start na soutěži, nebude vám uznána žádná kompenzace.

Leoš Siegel

Viceprezident

Zápis 03 ze zasedání Pražské divize

Zápis 02 ze zasedání Pražské divize

Usnesení VH Pražské divize 2011

Zápis z jednání Představenstva za rok 2011

Oznámení Divize 01

Po demisi Rostislava Filgase z funkce předsedy sedmičlenného předsednictva
Divize 01 ČSTS, byl na základě výsledků voleb vyplývajících z Usnesení Valné
hromady Divize 01 v roce 2007, do předsednictva kooptován nový člen, druhý
náhradník, Marcel Gebert. První náhradník, Ing. Petr Bartuněk se vzdal

Valná hromada Pražské divize

VH PD se koná ve čvtrtek 9.6.2011 od 18.00 hodin v KC Vltavská, Bubenská 1, Praha 7.