Detailní údaje divize

13 - Moravsko-slezská divize
Předseda: František DÁVIDEK
Telefon:
Adresa: Dávidek František
T.T.TRADE-Vítkovice s.r.o.
U Hrůbků 3066/156
700 30 Ostrava 30
Vnitřní e-mailová adresa: d_13@csts.cz
Oficiální zprávy

VH Moravskoslezské divize

Dne 21.4.2017 se uskuteční od 16:00 Valná hromada divize s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé funkční období

7. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

Místo jednání:

areál T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s.

U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava

MINOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 2016

15.1.2016 v 17:00 hodin

Místo: T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh

Zápis a usnesení z VH 2015 Moravsko-slezské divize

Zápis a usnesení z VH 2015  Moravsko-slezské divize:

Korespondenční jednání představenstva divize

7.5.2015

Přítomni: Dávidek, Zoufalý, Walden, Jaglarz

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.

VH Moravsko-slezské divize

25.6.2015 v 17:00 hodin

Místo: T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh