Detailní údaje divize

13 - Moravsko-slezská divize
Předseda: František DÁVIDEK
Telefon:
Adresa: Dávidek František
T.T.TRADE-Vítkovice s.r.o.
U Hrůbků 3066/156
700 30 Ostrava 30
E-mail(y): panda@czechdanceopen.com
Oficiální zprávy

Valná hromada Moravsko-slezské divize D13

Valná hromada Moravsko-slezské divize (D13) se bude konat  dne 4.4.2018 v 17:00 hodin.

Místo konání: Areál firmy T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s, U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava

Předběžný program:

  1. Zahájení

  2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

  3. Schválení programu jednání

  4. Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období

  5. Zpráva dozorčí komise

  6. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

  7. Volba představenstva, dozorčí komise a dalších orgánů divize

  8. Návrhy pro jednání valného shromáždění ČSTS

  9. Usnesení

  10. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS (viz.www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada v 18:00 hod. (viz. Stanovy)

V Ostravě dne  4.3.2018

František Dávidek

Předseda D13

VH Moravskoslezské divize

Dne 21.4.2017 se uskuteční od 16:00 Valná hromada divize s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé funkční období

7. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

Místo jednání:

areál T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s.

U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava

MINOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 2016

15.1.2016 v 17:00 hodin

Místo: T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh

Zápis a usnesení z VH 2015 Moravsko-slezské divize

Zápis a usnesení z VH 2015  Moravsko-slezské divize:

Korespondenční jednání představenstva divize

7.5.2015

Přítomni: Dávidek, Zoufalý, Walden, Jaglarz

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.

VH Moravsko-slezské divize

25.6.2015 v 17:00 hodin

Místo: T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh