Seznam lektorů

Zrušení lektorského sboru a VÝZVA K DOPLNĚNÍ POVINNOSTÍ LEKTORA

Na základě jednání VR01 zrušila Výkonná rada bodem 18.4. doposud platný Lektorský sbor a vyzývá všechny členy původně platného lektorského sboru k doplnění povinností lektorů dle §2, bod č.7 a dle §4, bod č.2 Kvalifikačního řádu, tj. především vytvoření anotací předmětů dle nového profilu absolventa.

Pro již probíhající kvalifikační studia lze využít lektory dle původně platného lektorského sboru, ale i tito budou vyzváni k zpracování nových anotací předmětů podle nově schváleného profilu absolventa.

Viz bod 18.4. jednání VR01

18.4.      Zrušení sboru lektorů VR na návrh VpP zrušila lektorský sbor a ukládá VpP vytvořit nový lektorský sbor s dodržením podmínek KŘ (zpracování anotací předmětů, lektorskou praxí, …).

 

IDT Příjmení Jméno Titul Bydliště Obory lektorské činnosti
10205204 DVOŘÁK Martin Ing. Praha 618 Technika STT
Technika LAT
Hodnocení soutěží
10200391 DVOŘÁKOVÁ Marie Mgr. Praha 6 Technika LAT
Dětský a juniorský program
10400326 HENZÉLY Igor Kroměříž 1 Technika STT
Technika LAT
Choreografie STT
Choreografie LAT
10400029 HENZÉLY ST. Igor Kroměříž 1 Technika STT
Hodnocení soutěží
Choreografie STT
10400753 HENZÉLYOVÁ Linda Mgr. Kroměříž 1 Technika LAT
Choreografie LAT