Dozorčí rada

 

Zápis DR 06/2018

Zápis DR 05/2018

Zápis DR 04/2018

Zápis DR 03/2018

Zápisy z jednání DR za rok 2016

Uvedené zápisy z jednání DR byly pořízeny DR ve složení do VK 2018. Jedná se o momentálně jediné dostupné zápisy DR. Zveřejněním těchto zápisů je plněno usnesení  VK 2018  pod body A. odst. 2    ../../../../../cs/Files/GetFile/2404

 

 

Zápis z jednání DR 02/2018

Zápis z jednání DR 01/2018