Prezidium - do 8-2015

 

PR 23/2011-2015

Prezidium 23/2011-2015, 7.6.2015 Jesenice, zápis

Akce výběrového řízení ČSTS 2016 - schválený dokument s aktualizovanými termíny a doplněnými TL Sen de zadání PR23

Peter Ingriš - Žádost o obnovení licence porotce I. třídy - korespondence VOP a vyjádření DTV, SZTŠ, sekretariát ČSTS - podklady

PR22 2011-2015

PR21 2011-2015

Mimořádné korespondenční hlasování o výjimkách pro soutěže Jičín a Brno Open - zápis

PR 20/2011-2015

Mimořádné korespondenční jednání prezidia o výjimce pro udržení třídy A Polomík-Ichnovská a Skalský-Burešová 4.2.2015; o postupových soutěžích v termínu WDSF soutěží v ČR - Zápis

PR 19/2011-2015

Mimořádné korespondenční jednání prezidia o projektu DanceSportFamily, 21.11.2014 - Zápis

PR 18/2011-2015

PR 18/2011-2015 - 17.11.2015 Brno - Zápis (doplněno 25.11.2014)

PR17 2011-2015

Mimořádné korespondenční hlasování PR17 - Showdance,Formace 30.7.2014 - Zápis

Příloha: SŘ-Příloha 11 - Dokument s vyznačenými změnami

Prezidium 15/2011-2015

Korespondenční hlasování PR15 - Odvolání proti rozhodnutí DaSK Pavel Horák 8.5.2014 - zápis/usnesení

Přílohy: P1-Disciplinární řízení Horák Pavel-rozhodnutí; P2-Odvolání proti rozhodnutí DaSK; P3-DaSK-Vyjádření k odvolání P.Horáka

Prezidium 14/2011-2015

Prezidium 14/2011-2015, 23.3.2014 Brno - Zápis

Přílohy:

PR13 2011-2015

Mimořádné korespondenční hlasování Prezidia13, 12.1.2014 - zápis - účast na MČR 2014

PR 12/2011-2015

PR11/2011-2015

Mimořádné korespondenční hlasování Prezidia11, 21.10.2013 - zápis 

Příhoha 1: Pravidla Showdance - schválený dokument

Příloha 2: MČR družstev 2013 - schválená nabídka

PR 10/2011-2015

Zápis z mimořádného zasedání prezidia, 30.6.2013, Jesenice

Příloha 1: Výběrové řízení na akce ČSTS 2014 – schválený dokument

Příloha 2: FŘ – příloha B4 – Správní poplatky – schválený dokument

PR09 2011-2015

Zápis PR09 2.6.2013 Jesenice

Příloha 1: Rozhodnutí DaSK-Jiří Kopečný MČR LAT 2013

Příloha 2: Rozhodnutí DaSK-Marcel Němeček MČR 10T 2013

Příloha 3: Zpráva Komise pro otevírání obálek - Výběr. řízení na akce ČSTS 2014

Příloha 4: Finanční řád – správní poplatky – schválená úprava dokumentu

Příloha 5: Schválené úpravy Soutěžního řádu

Prezidium 08/2011-2015

Zápis PR08, 7.4.2013 Brno

Přílohy 1-9 viz číst dále

Prezidium 07/2011-2015

Zápis PR07/2011-2015, korespondenční hlasování 20.12.2012 Síň slávy

Prezidium 06/2011-2015

Zápis PR06 10.12.2012 - korespondenční hlasování: zpráva o činnosti, odměny

Příloha: Zpráva o činnosti 11/2011 - 11/2012

Prezidium 05/2011-2015

Zápis PR05 4.11.2012

Příloha 1: SCM-Zpráva o činnosti za uplynulé období

Příloha 2: Hry letní olympiády dětí a mládeže - propozice

Příloha 3: Příspěvky a poplatky na rok 2013 (schválený dokument)

Příloha 4: Úprava OŘ - cestovní náklady pro reprezentaci (schválená úprava na návrh Komise sportovců)

Příloha 5: Úprava FŘ/Příloha 3: Startovné (schválená úprava na návrh Divize14)

Prezidium 02/2011-2015

PR02 -  Zápis PR02/2011-2015 - korespondenční hlasování, 4.1.2012 - KS, odměny

Prezidium 01/2011-2015

PR01 Jesenice 4.12.2011 - Zápis PR01