Kvalifikační studia

 

Vypsaná Kvalifikační studia TRENÉR a POROTCE III. třídy pro rok 2018

Brno - informace

Kroměříž - aktualizované informace

Praha - (podzim 2018) bude doplněno

WDSF Kongres porotců - 12.3.2018 Brno - Orea Hotel Voroněž

Podrobné informace a přihlášky na www.brnoopen.eu/KONGRES . Cena 100,- CHF.

Uznatelné jako zahraniční školení pro Porotu MČR. Přístupné i pro porotce bez WDSF licence.

Doškolovací seminář ČSTS - 2.9.2017 Náměstí Míru 26, Mladá Boleslav

Školení pro funkcionáře se uskuteční až v rámci kongresu v lednu 2018.

Kvalifikační studium TRENÉR/POROTCE III.třídy - Kroměříž

Kroměříž otevírá kvalifikační studium trenérů a porotců tanečního sportu III.třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Termíny a informace dle přiloženého souboru.

Kvalifikační studium TRENÉR/POROTCE III. a II.třídy - Brno

Brno otevírá kvalifikační studium trenérů a porotců tanečního sportu III. a II.třídy dle Kvalifikačního řádu ČSTS. Termíny a informace dle přiloženého dokumentu.

Kvalifikační studium TRENÉR/POROTCE II.třídy - Praha

V červnu se v Praze koná kvalifikační studium trenérů a porotců tanečního sportu II. třídy podle Kvalifikačního řádu ČSTS. Termín uzávěrky přihlášek je 30. dubna 2017. Více informací zde.

Kongres WDSF v Brně

Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se v Brně koná Kongres WDSF. Mohou se ho účastnit i porotci bez licence WDSF.

Aktualizovaný program Doškolovacího semináře ČSTS a doprovodných akcí 27.8.2016 v Lednici

Program DS, rozpis lekcí, mapa místa.

Katalog figur WDSF

Bezprostředně po DS 27.8. se uskuteční pracovní jednání LEKTORSKÉHO SBORU se zástupci Odborné komise ČSTS a jednání Trenérské rady. Přihlášky přes www.csts.cz .

S ohledem na objížďky před místem konání, ponechte si prosím dostatečnou rezervu. Účastníci jedoucí přes Hodonín prodloužení cesty minimálně o 20 minut.

Odpolední program  Doškolovacího semináře 27.8. je pro studenty současných kvalifikačních studií III.třídy ZDARMA.

 

 

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze, Brně a Kroměříži

Termín kvalifikačního studia III. třídy pro trenéry a porotce v termínu červen-srpen 2016

Praha - podmínky a přihláška

Brno - podmínky a přihláška

Kroměříž - podmínky.

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze

Termín kvalifikačního studia III. třídy pro trenéry a porotce, pořádaný Studiem Bohemia se posouvá o jeden měsíc, a to na termín květen-červen 2016

Bližší info viz. PODMÍNKY a PŘIHLÁŠKA

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium III. třídy pro trenéry a porotce v termínu duben - červen 2016. Info viz níže

 

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy - KROMĚŘÍŽ 2015

Termín a podmínky ke kvalifikačnímu studiu naleznete v přílozeSTUDIUM

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. a II. třídy pro rok 2015 - BRNO

Podmínky studia a přihlášky najdete v odkazech zde:

 Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy

Gratulace novým absolventům KS I. třídy

Gratulujeme k úspěšnému absolvování státních zkoušek v rámci kvalifikačního studia pro trenéry a porotce I. třídy při Trenérské škole FTVS UK Praha: Zuzaně Šilhánové, Martinovi Dvořákovi, Pavle Beránkové a Janu Beránkovi.

Kvalifikační studia II. třídy při FTVS Praha

ČSTS ve spolupráci s FTVS Praha vyhlásilo studium pro trenéry a porotce II. třídy od února 2015. Termín pro závazné přihlášení byl FTVS prodloužen do 20.prosince 2014!!! Závazné přihlášky zasílejte na adresu  langmaier.jaroslav@csts.cz 

Kvalifikační studia II. třídy při FTVS Praha

ČSTS ve spolupráci s FTVS Praha vyhlašuje studium pro trenéry a porotce II. třídy od února 2015. Svoje přihlášky zašlete nejpozději do 3. listopadu 2014  na adresu  langmaier.jaroslav@csts.cz   (počet studentů obecné části na FTVS je omezen)

Kvalifikační studium III. třídy v Praze 2014

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy říjen/listopad 2014  - uzávěrka přihlášek prodloužena do 25.9.  PřihláškaPodmínky

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy - Univerzita Palackého v Olomouci

Připomínám všem potencionálním uchazečů o kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy, že se blíží čas uzávěrky (19.9.). Nebude-li naplněn dostatečný počet uchazečů, studium nebude otevřeno!!! Přihláška a podmínky .zde

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy - Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta tělesné kultury UP Olomouc ve spolupráci s ČSTS vyhlašují kvalifikační studium I. třídy pro trenéry a porotce sportovního tance. Podmínky, přihláška Zde

POZOR - změna termínů - Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. Třídy - Kroměříž

Kvalifikační studium v Kroměříži se přesouvá na termín 11. - 13. 7. a 18. - 20. 7. 2014. Změna nastala na základě požadavku přihlášených zájemců. Pro dodatečné zájemce více Zde

ZRUŠENO - Kvalifikační studia I. a II. třídy v Brně

Kvalifikační studia v Brně pro trenéry a porotce I. a II. třídy, se až do předpokládané změny učebních osnov vzdělávacího procesu ruší!!

Kvalifikační studium III. třídy Brno 2014

Podmínky studia a přihlášky najdete v odkazech ZDE

Kvalifikační studium III. třídy v Praze 2014

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy říjen/listopad 2014 viz Přihláška a Podmínky

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce II. třídy - PRAHA 2014

CSTS vyhlašuje studium pro trenéry a porotce II. třídy v Praze - podrobnosti  Zde

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy - KROMĚŘÍŽ 2014

Termín a podmínky ke kvalifikačnímu studiu naleznete v přílozeSTUDIUM

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy pro rok 2014 - PRAHA

Kvalifikační studium se uskuteční od konce září 2014 (podmínky studia a přihlášky budou vyvěšeny v květnu 2014)

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. a II. třídy pro rok 2014 - BRNO

Předběžné termíny( podmínky a přihlášky budou zveřejněny do konce dubna) -  KS 3: 20.-22.6.2014, 4.-6.7.2014,  23.8.2014     KS 2: 20.-24.6.2014, 2.-6.7.2014, 22.-24.8.2014

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy - KROMĚŘÍŽ

informace pro zájmce o kvalifikační studium najdete zde:STUDIUM

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce I. třídy - Masyrykova univerzita Brno

Kvalifikační studium třídy I se bude otvírat v říjnu 2013 na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií a podmínky budou zveřejněny v polovině dubna. Předběžné přihlášky je možno posílat na sekretariát - sekretariat@csts.cz, nebo Petru Odstrčilovi -  petr@dancesportpro.cz

Kvalifikační studium III. třídy v Praze

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium III. třídy leden/únor 2013. Poslední místa jsou ještě volná. Info viz níže

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. třídy 2012 - PRAHA

V příloze naleznete Vstupní podmínky studia a taktéž Přihlášku.

Termín přihlášení je nejpozději do 17.8.2012!!!

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. a II. třídy 2012

Informace pro zájmce o kvalifikační studia najdete zde:

BRNO: Přípravné studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy, Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy

Kroměříž: Kvalifikační studium  pro trenéry a porotce III. třídy

Praha: Kvalifikační studium trenérů a porotců III. třídy termín 25. - 31. srpna 2012 (info bude zveřejněno dodatečně)

Kvalifikační studium třídy II a III

Kvalifikační studium pro protoce a trenéry třídy II a III pořádá DSP Kometa Brno ve dnech 24.-27.6 (KSIII jen do 26.6.), 1.-6.7. (KSIII jen do 3.7.) a 26.-29.8. (KSIII jen 27.8.)

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce v roce 2011

Český svaz tanečního sportu ve spolupráci se svými akreditovanými vzdělávacími středisky a smluvními partnery připravuje pro rok 2011 tato studia dle Kvalifikačního řádu ČSTS:

Kongres ČSTS 7.-9.1.2011

Výkonná rada ČSTS si vás dovoluje pozvat na Kongres a doprovodné akce, které se budou konat ve dnech 7.-9.1.2011 V Praze. Akce je určena pro trenéry, porotce i ostatní zájemce, včetně aktivních tanečníků. Součástí sobotního programu je tradiční vyhlášení ligy a hvězd roku 2010.

DVD a foto z Kongresu ČSTS

Jako malé ohlédnutí za Kongesem, který se uskutečnil v lednu 2010, vedení CSTS pro jeho účastníky* připravilo DVD se záznamem jednotlivých přednášek. DVD obsahuje pilotní projekt lektorského sboru - sdílení metodik trenérů vychovávajících špičkové taneční páry všech věkových kategorií (Mgr. Marie Dvořáková, Ing. Petr Bartuněk, Martin Odstrčil), přednášku Pavly Landsfeldové, o tom, čeho  by si měl všímat porotce při posuzování standardních tanců.

KVALIFIKAČNÍ STUDIA PRO TRENÉRY A POROTCE V ROCE 2010

 
 

KONGRES ČSTS 2010

Kongres ČSTS pro trenéry a porotce s otevřenou účastí pro další zájemce se uskuteční v sobotu 9. ledna 2010.