Lektoři

 

7.1.2017 Kongres ČSTS - školící akce dle KŘ - účast nutná pro porotce hodnotící MČR v absolutním systému hodnocení

Kongres se uskuteční v prostorách Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8. Hlavním tématem bude absolutní hodnocení použité na MČR 2017. Program

Aktualizovaný program Doškolovacího semináře ČSTS a doprovodných akcí 27.8.2016 v Lednici

Program DS, rozpis lekcí, mapa místa.

Katalog figur WDSF

Bezprostředně po DS 27.8. se uskuteční pracovní jednání LEKTORSKÉHO SBORU se zástupci Odborné komise ČSTS a jednání Trenérské rady. Přihlášky přes www.csts.cz .

S ohledem na objížďky před místem konání, ponechte si prosím dostatečnou rezervu. Účastníci jedoucí přes Hodonín prodloužení cesty minimálně o 20 minut.

Odpolední program  Doškolovacího semináře 27.8. je pro studenty současných kvalifikačních studií III.třídy ZDARMA.

 

 

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze

Stuidio Bohemia ve spolupráci s Pražskou divizí vyhlašuje Kvalifikační studium III. třídy pro trenéry a porotce v termínu duben - červen 2016. Info viz níže

 

K O N G R E S ČSTS 2016

ČSTS vypisuje výběrové řízení na organizaci Kongresu ČSTS a doprovodných akcí: sobota a neděle 2. - 3.1.2016. Vaše nabídky adresujte na sekretariat@csts.cz do 2.10.2015.

 

 

K O N G R E S ČSTS 2015 - Program

Doškolovací seminář ČSTS 2012

Program pro Doškolovací seminář ČSTS 1.9.2012 a doplňkové akce 30.8. až 2.9.2012  najdete v tomto dokumentu.

Zápis z jednání lektorského sboru 8.1.2012

NOVÉ! Setkání členů Lektorského sboru ČSTS 3.9.2010

Setkání lektorského sboru se bude konat v obvyklém, zavedeném termínu před Doškolovacím seminářem, a to v pátek 3.9.2010 v Chomutově.

DVD a foto z Kongresu ČSTS

Jako malé ohlédnutí za Kongesem, který se uskutečnil v lednu 2010, vedení CSTS pro jeho účastníky* připravilo DVD se záznamem jednotlivých přednášek. DVD obsahuje pilotní projekt lektorského sboru - sdílení metodik trenérů vychovávajících špičkové taneční páry všech věkových kategorií (Mgr. Marie Dvořáková, Ing. Petr Bartuněk, Martin Odstrčil), přednášku Pavly Landsfeldové, o tom, čeho  by si měl všímat porotce při posuzování standardních tanců.

Bartuněk Petr Ing.

Lektor ČSTS

Historie: info na Bartunek-historie.pdf

Lektorská praxe: zpracovává se

Předměty: zpracovává se

 

Tomáš Hudeček

Lektor ČSTS

Historie: zpracovává se

Lektorská praxe: zpracovává se

Předměty: zpracovává se

 

Henzélyová Linda Mgr.

Lektor ČSTS

Historie: zpracovává se

Lektorská praxe: zpracovává se

Předměty: zpracovává se

 

Henzélyová Jaroslava

Lektor ČSTS

Historie: zpracovává se

Lektorská praxe: zpracovává se

Předměty: zpracovává se

 

Igor Henzély sen.

Lektor ČSTS

Porotce IDSF, trenér I. třídy

Historie: Henzély-historie

Lektorská praxe: zpracovává se

Předměty: zpracovává se

 

KONGRES ČSTS 2010

Kongres ČSTS pro trenéry a porotce s otevřenou účastí pro další zájemce se uskuteční v sobotu 9. ledna 2010.