Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10650028
Příjmení:BLAŽKOVÁ
Jméno:Lucie
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team Plzeň
Datum vstupu do klubu: 3.9.2018
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - A
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: A
Evidované licence:
Trenér III.tř. - do 31.12.2021
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team Plzeň
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 5.2.2018, platné do 5.2.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Trenér III.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): BLAŽEK Jan (10650110)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: MZ Dance Team Plzeň
Třída: A
Body: 313
Finále tuz.: 3
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): BLAŽEK Jan (10650110)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: MZ Dance Team Plzeň
Třída: A
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží