NOVÉ! Setkání členů Lektorského sboru ČSTS 3.9.2010

Setkání lektorského sboru se bude konat v obvyklém, zavedeném termínu před Doškolovacím seminářem, a to v pátek 3.9.2010 v Chomutově. Na programu je dotažení praktických úkolů v rámci organizace Kvalifikačních studií a lektorské obsazení specializace plánovaného Trenérského studia I. třídy na FTVS UK Praha od října 2010, nyní samostatně organizovaného ČSTS na základě smlouvy mezi ČSTS a FTVS UK Praha.  Místo a čas Setkání lektorského sboru budou upřesněny. Sledujte program Doškolovacího semináře a doprovodných akcí na webu ČSTS. Nahlaste prosím požadavky na ubytování a to do 29. 8. 2010.