Competitions Dance for all

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Soutěže třídy TPV jsou přípravnou soutěžní kategorií, jejímž cílem je přivést maximální počet tanečních párů všech věkových kategorií k tanečnímu sportu, do systému soutěží ČSTS, a podpořit tak členskou základnu i trendy zdravého životního stylu široké populace. Děti, junioři, dospělí i senioři, organizovaní v četných tanečních klubech a tanečních školách po celé České republice nebo případně i individuálně, mohou v rámci soutěží třídy TPV okusit své první soutěžní zkušenosti, které později zúročí ve velmi dobře propracovaném systému postupových soutěží, které poskytuje ČSTS spolu s dalšími více než devadesáti členskými státy Světové taneční federace WDFS. Navazující soutěže všech věkových kategorií WDSF jsou velice populární, včetně neuvěřitelně dynamicky se rozvíjejících seniorských kategorií.

Soutěžní pravidla nejsou u soutěží třídy TPV tak striktní jako je dáno u ostatních soutěží ČSTS, navazujících na mezinárodní pravidla WDSF. Zvláštností je možnost, že pár mohou tvořit dvě dívky a to synchronně vedle sebe. Soutěže třídy TPV nemají systém postupů do vyšších výkonnostních tříd.

Soutěžní oblečení také nemá striktní pravidla, jako je tomu v ostatních soutěžích, podléhajících Soutěžnímu řádu ČSTS. Soutěžní oblečení i make-up by však měly odpovídat dobrému vkusu, a vzhledem k návaznostem na systém ČSTS se doporučuje pravidla popsaná v Soutěžním řádu ČSTS akceptovat již v soutěžích třídy TPV. Zejména u dětí teoretická možnost mít zdobené šaty a make-up nijak nepomůže lepšímu dojmu, mnohdy nevyznívá ve prospěch vkusu ani efektu.

Účast v soutěžích třídy TPV je možná na základě registrace či evidence, a to za shodných podmínek co do soutěžních.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SOUTĚŽÍ

Upozornění!!! Díky zdvojenému systému možnosti účasti na soutěžích třídy TPV pro registrované a evidované členy je třeba věnovat maximální pozornost způsobu přihlašování a kontroly, zda jste splnili všechny náležitosti, a k soutěži jste se přihlásili správně. Zamezíte tak zklamání, že přijedete na soutěž, a účast vám nebude umožněna.

Registrovaný člen ČSTS versus evidovaný člen:

Legislativa ČSTS od roku 2013 díky úpravě struktury členských příspěvků umožňuje působení v kategorii soutěží třídy TPV svým registrovaným členům za výhodnějších podmínek než tanečníkům pouze evidovaným.

 • REGISTRACE se zakládá na vyplnění Přihlášky k členství ČSTS a zaplacení základního členského příspěvku ČSTS ve výši 200 Kč/kalendářní rok + jednorázového poplatku za zavedení do databáze ve výši 50 Kč. (podrobný postup viz níže)
 • Druhou možností účasti na soutěžích třídy TPV je EVIDENCE, na kterou po první soutěži navazuje zaplacení evidenčního ročního poplatku. Tanečník se v tomto případě eviduje na místě při své první soutěži, na které obdrží přidělený ID čárový kód. U evidovaných tanečníků se nesledují osobní údaje, pouze jméno, příjmení a rok narození kvůli zařazení do věkové kategorie. Evidenční poplatek pro soutěže třídy TPV činí 500 Kč/kalendářní rok.

MOJE PRVNÍ SOUTĚŽ V KATEGORII SOUTĚŽÍ TŘ. TPV

 • DOPORUČENÝ A NEJVÝHODNĚJŠÍ POSTUP – REGISTRACE ČLENSTVÍ ČSTS

  podrobný postup:

  • kompletní vyplnění Přihlášky k členství ČSTS

   Přihláška k členství (obsahuje osobní údaje, údaje o zástupci v případě členů mladších 15-ti let a údaje o vstupu do klubu s podpisem vedoucího klubu. Tanečník může tančit i bez klubové příslušnosti pod divizí ČSTS podle jeho bydliště. Přihlášku je nutné zaslat na sekretariát ČSTS, stačí v elektronické formě (scan) e-mailem sekretariat@csts.cz, podpisy však nesmí chybět.

  • a zaplacení základního členského příspěvku ČSTS ve výši 200 Kč/kalendářní rok + jednorázového poplatku za zavedení do databáze ve výši 50 Kč (bankovním převodem – č. účtu 129453027/0300, v.s. rodné číslo, s.s. 20##694001, do poznámky prosím uvádějte jména tanečníků, kterých se platba týká; platba ZČP na druhou polovinu roku se provádí v poloviční výši.).

   Pozor, je třeba dodržet nejzazší termín platby, a to tak, že platba musí být evidována na účtu ČSTS nejpozději ve středu před plánovanou účastí na soutěži, nebo lze případně do středy donést platbu v hotovosti na sekretariát ČSTS, po předchozí telefonické domluvě.

  Po zavedení přihlášky do systému a zaplacení základního členského příspěvku se tanečník/tanečnice stává REGISTROVANÝM ČLENEM ČSTS.

  Soutěžící, který se registroval jako člen ČSTS, obdrží kartu ČSTS s čárovým kódem, a předloží ji u prezence na první soutěži. V doručení karty může vzniknout prodleva, zkontrolujte si prosím, zda je váš záznam aktivní na webu ČSTS, pokud je vaše karta již zadána do systému, můžete se na první soutěži případně prokázat jiným průkazem totožnosti. V těchto případech je vždy lépe předem kontaktovat sekretariát.

 • CHYSTÁM SE NA PRVNÍ SOUTĚŽ TŘÍDY TPV – BEZ REGISTRACE/EVIDENCE (nemám IDT)

  Účast na první soutěži třídy TPV je možná i BEZ REGISTRACE ČI EVIDENCE, tj bez přiděleného IDT (nikoliv ale bez přihlášky do soutěže). Bez přihlášky do soutěže prostřednictvím webu ČSTS není možno na soutěži startovat.

  Nastane-li situace, že pár/jednotlivec ještě není registrovaným ani evidovaným členem, a jede poprvé na soutěž třídy TPV, může se přihlásit v řádném termínu do soutěže prostřednictvím informačního systému (webu) ČSTS pod svým jménem a příjmením.

  Postup: Přihlášení na soutěž - Přihlášení na soutěž pro pár třídy TPV – zakliknout „nemá přidělené IDT“ – pokračovat – vyplnit jméno, příjmení a rok narození – dokončit přihlášení. Bez přihlášky na soutěž prostřednictvím informačního systému (webu) ČSTS nebude pár do soutěže přijat!

  Pro možnost vstupu do informačního systému je však třeba se přihlásit jako nový uživatel. Pár může rovněž přihlásit jiný registrovaný uživatel webu (kolega tanečník, vedoucí klubu apod). Na soutěži pár/jednotlivec, který se poprvé zúčastnil soutěže, obdrží ID s čárovým kódem, pod kterým se pro každou další přihlášku na soutěž třídy TPV bude registrovat.

  Na své první soutěži pak tanečník/tanečnice obdrží ID čárový kód, a pokud bude mít záměr pokračovat v soutěžních aktivitách, může se buď registrovat se jako člen ČSTS (poplatek 200 + 50 Kč) nebo musí do jednoho měsíce zaplatit evidenční poplatek pro soutěže třídy TPV ve výši 500Kč/kalendářní rok.

 

JIŽ JSEM BYL/A NA SVÉ PRVNÍ SOUTĚŽI TŘÍDY TPV (mám již IDT)

Pár/jednotlivec, který není ještě registrovaným členem ČSTS a byl na své první soutěži, kde dostal přidělené IDT. Pár/jednotlivec se nyní musí rozhodnout, zda se stane členem ČSTS (v tom případě postupuje podle bodu 1) nebo zůstane evidovaným členem, a v tom případě nejpozději do 1 měsíce po své první soutěži třídy TPV zaplatí tzv. správní (evidenční) poplatek pro soutěže třídy TPV dle Přílohy 2 Finančního řádu ve výši 500 Kč (č. účtu 129453027/0300, v.s. IDT, s.s. 20##694058; do poznámky prosím uvádějte jména tanečníků, kterých se platba týká). Pozor, že je třeba dodržet nejzazší termín platby, a to tak, že platba musí být evidována na účtu ČSTS nejpozději ve středu před plánovanou účastí na soutěži, nebo lze případně do středy donést platbu v hotovosti na sekretariát ČSTS.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K REGISTRACÍM A PLATBÁM:

Pro rychlejší přiřazení a zaevidování platby je nejlépe zaslat Přihlášku ke členství + Potvrzení o platbě společně (e-mailem na sekretariat@csts.cz). Pokud je platba zaslána s velkým předstihem před Přihláškou k členství, velmi těžko se zpětně dohledává a identifikuje; platba nemůže být bez přihlášky do systému zaznamenána.

Pokud se tanečník/tanečnice registruje a zaplatí tzv. „na poslední chvíli“, je třeba si na sekretariátě ověřit přijetí platby, aby pak nedocházelo ke zklamáním a nepříjemným okamžikům na soutěži, když pár nemůže být k soutěži zaprezentován.

Konkrétně, pokud tanečník/tanečnice zašle přihlášku či platbu v úterý, či dokonce středu (vklad Kč na náš účet) před danou víkendovou soutěží, doporučujeme kontaktovat sekretariát, prostřednictvím e-mailu či telefonicky a ověřit si, že Vaše údaje i platba skutečně došly, a budou do čtvrtka zaneseny do systému. Ve čtvrtek v 21.59 hod končí možnost přihlášek k soutěžím ČSTS.

Pokud nebude platba zaznamenána v databázi, nepomůže na soutěži ani ústřižek z pošty, nebo výpis z účtu - funkcionáři na soutěži nejsou oprávněni ověřovat platby a postupují pouze podlenzadaných informací v databázi. Pokud by tento postup porušili, vystavují se sami disciplinárnímu řízení.

Pokud jste dosud soutěžili v soutěžích třídy TPV pouze jako EVIDOVANÍ ČLENOVÉ a nyní jste nově REGISTROVANÍ ČLENOVÉ (na základě Přihlášky ke členství ČSTS), mohou se objevit problémy při přihlášení se do Vašeho profilu na webu. V tomto případě je nutné zaregistrovat se jako nový uživatel a přihlásit se jako REGISTROVANÝ ČLEN(http://www.csts.cz/cs/User/Register).

 

Údaje o registraci, včetně IDT a platbě lze u registrovaných členů vyhledat ve svém profilu v databázi členů ČSTS – viz Členská základna – Evidence členů – Databáze registrovaných členů (pro členy kat. soutěží třídy TPV – registrovaní u ČSTS na základě přihlášky, kteří zaplatili základní členský příspěvek ČSTS ve výši 200Kč +ev.50Kč na daný rok)

 

KDE A JAK SI MOHU ZKONTROLOVAT SVÉ ČLENSTVÍ v ČSTS / EVIDENCI či platbu?

Kontrola o přidělení IDT a možnosti účasti v soutěži v sekci Členská základna – Evidence členů

Databáze registrovaných členů

= členové ČSTS zaregistrovaní na základě Přihlášky ke členství, kteří zaplatili příslušný poplatek (200Kč + správní poplatek 50Kč)

Databáze evidovaných členů

= evidovaní členové, kteří nejsou členy ČSTS a platí roční poplatek 500Kč

nebo

= registrovaní členové u ČSTS, kteří dosud nezaplatili příslušný poplatek (200Kč + ev.50Kč)